Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Anunturi - ASFOR

   Arată # 
1 Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018 Vineri, 01 Septembrie 2017
2 Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017 Vineri, 01 Septembrie 2017
3 BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO Miercuri, 23 August 2017
4 Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017 Vineri, 23 Iunie 2017
5 Eveniment tematic organizat de INCDS "Marin Drăcea", 20-23 Iunie 2017 Vineri, 16 Iunie 2017
6 Târgul internaţional de mobilă Interzum, 16-19 Mai 2017, Koln, Germania Miercuri, 26 Aprilie 2017
7 Conferinţa "Gestionarea durabilă a pădurilor şi certificarea forestieră", Braşov, 15 mai, ora 09.30 Joi, 13 Aprilie 2017
8 Conferinţa asupra Biomasei, Ediţia a 10-a, Koln, 10-11 Mai 2017 Joi, 06 Aprilie 2017
9 Ordin2526/dec.2016-sumal Vineri, 13 Ianuarie 2017
10 METODOLOGIA de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase Marţi, 03 Ianuarie 2017
11 Sumal 2016 Joi, 22 Decembrie 2016
12 Adresă ASFOR Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Marţi, 11 Octombrie 2016
13 Informare Adresă Consiliul de Administrație RNP Romsilva și Adresă Ministerul Transporturilor Joi, 21 Iulie 2016
14 PROPUNERI ASFOR-REGULAMENT 1330/2015 Miercuri, 25 Mai 2016
15 PETITIE MMAP-AUT. MEDIU Miercuri, 25 Mai 2016
16 ENERO - Proiectul EU-MERCI pentru Promovarea Energiei Eficiente şi Curate în România Joi, 24 Martie 2016
17 Informare 01.03.2016 Miercuri, 02 Martie 2016
18 HG 43/2016 Marţi, 09 Februarie 2016
19 Informare ASFOR 27.01.2016 Joi, 28 Ianuarie 2016
20 Informare 08.01.2016 Vineri, 08 Ianuarie 2016
21 Târguri AHK România în Germania Luni, 04 Ianuarie 2016
22 HG NR.924/2015, Regulamentul de Valorificare a Masei Lemnoase Vineri, 13 Noiembrie 2015
23 Precizare referitoare la Regulamentul de Valorificare a Masei Lemnoase Luni, 09 Noiembrie 2015
24 Ordinul nr.1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, componența și funcționarea Comisiei de Atestare Marţi, 06 Octombrie 2015
25 Sesizări privind Regulamentul Comisiei de Atestare a Operatorilor Economici din Exploatarea Forestieră Vineri, 02 Octombrie 2015
26 Punct de vedere ASFOR referitor la Regulamentul de valorificare a masei lemnoase Duminică, 20 Septembrie 2015
27 Noul standard ISO 9001 privind managementul calității Vineri, 11 Septembrie 2015
28 Punct de vedere ASFOR -autorizatie de mediu Luni, 27 Iulie 2015
29 Rezultate Alegeri Adunarea Generală ASFOR, 10 Iunie, Brașov Vineri, 12 Iunie 2015
30 Program PNDR pentru Silvicultură 2014-2020 Marţi, 12 Mai 2015
31 Strategia Energetica 2015-2035 in dezbatere publica Miercuri, 17 Decembrie 2014
32 Proiectul ID:WOOD pentru Competivitate in industria lemnului Miercuri, 17 Decembrie 2014
33 Informare ASFOR asupra HG 470/2014 Duminică, 17 August 2014
34 Comunicat Ministerul Finanţelor Publice privind modalităţile de plată Marţi, 15 Iulie 2014
35 Ordinul nr. 596/24 Iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de Testare asupra implementării SUMAL Joi, 03 Iulie 2014
36 Rezumat al chestiunilor abordate în Consiliul Director şi Adunarea Generală ASFOR Marţi, 10 Iunie 2014
37 Schema de Ajutor de Stat HG 332/2014 pentru sprijinirea investiţiilor Joi, 05 Iunie 2014
38 Simpozionul internaţional "Strategii forestiere în ţări din Europa" - un semnal de alarmă Miercuri, 16 Aprilie 2014
39 Prezentare Standarde Româneşti pentru Lemn Joi, 03 Aprilie 2014
40 Raport EOS referitor la industria forestieră din Europa Luni, 10 Martie 2014
41 Ordinul 76/2014, Departamentul Ape Păduri Miercuri, 26 Februarie 2014
42 Programul cu finanţare externă "Eficienţa Energetică", o serie de conferinţe sub egida Ministerului Economiei Marţi, 04 Februarie 2014
43 Date EOS - Costuri referitoare la Tratarea Lemnului Luni, 03 Februarie 2014
44 O nouă Strategie Forestieră Europeană: Asigurarea unui management forestier sustenabil – garantarea unor reale servicii social-economice şi de mediu. Miercuri, 15 Ianuarie 2014
45 CCIB - versiunea finală a Ghidului solicitantului schemei de minimis, Acordul de finanţare şi lista codurilor CAEN Luni, 13 Ianuarie 2014
46 Raport FAO: Producţia globală de Lemn Rotund a crescut cu aproape 2% Miercuri, 08 Ianuarie 2014
47 Ajutorul de minimis Miercuri, 08 Ianuarie 2014
48 Hotărârea Nr. 98 a Consiliului Director ASFOR, 17 Decembrie 2013, Braşov Vineri, 20 Decembrie 2013
49 Exporturile româneşti de OSB - Creştere cu 73% Joi, 05 Decembrie 2013
50 ENFE - Declaraţie Comună referitoare la Metoda Utilizării în Cascadă a Lemnului în cadrul noii dezbateri a UE Miercuri, 27 Noiembrie 2013
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 2
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 27 vizitatori online