Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Raport FAO: Producţia globală de Lemn Rotund a crescut cu aproape 2%

Conform unui recent raport emis de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), producţia globală industrială de lemn rotund a crescut la 1,657 milioane m3, ceea ce reprezintă o creştere de 1,9% peste nivelul din 2011 (1,626 milioane m3). Producţia a depăşit punctul minim din 2009 şi a înregistrat totodată o urcare de 2,4 procente peste limita de acum cinci ani.

Această creştere a funcţionat cu precădere în două regiuni: Asia-Pacific şi America Latină cu zona Caraibe unde volumul de producţie din anul 2012 a fost peste nivelul din 2008. De asemenea, producţia din alte trei regiuni a atins cifre raportate cu cinci ani în urmă.

În anul 2012, nivelurile raportate au fost următoarele:

Europa (inclusiv Federaţia Rusă) – 502 milioane m3 (30%);

America de Nord (SUA şi Canada) – 472 milioane m3 (28%);

Asia-Pacific – 385 milioane m3 (23%);

America Latină şi zona Caraibe – 228 milioane m3 (14%);

Africa – 69 milioane m3 (4%)

Comerţul global cu lemnul rotund industrial s-a ridicat la 112 milioane m3 în anul 2012 (echivalent cu aproape 7% din totalul producţiei). Se observă o uşoară revenire  între 2009 şi 2011, urmată de o scădere cu 10% în anul 2012. La nivel regional, Asia-Pacific este un importator net de lemn rotund industrial, iar celelalte regiuni au rolul de net exportatori .

Importurile nete în valoare de 33 milioane m3 reprezintă 8% din consumul regiunii Asia-Pacific în 2012. America de Nord şi Europa sunt principalii exportatori net de lemn rotund cu valoare industrială, având exporturi nete pentru 2012 de 13 milioane m3, respectiv 11 milioane m3. America de Nord înregistrează valori duble faţă de anii 2008 şi 2009. La nivel de ţară, primii cinci producători de lemn rotund industrial sunt: Statele Unite ale Americii, Canada, Brazilia, China şi Federaţia Rusă. Împreună, toate aceste state au produs 898 milioane m3 în anul 2012 sau 54% din totalul producţiei globale. SUA reprezintă de departe cel mai mare producător global cu 321 milioane m3 în 2012, deşi în perioada 2009-2010, producţia intrase într-un declin considerabil.

O scădere a producţiei, urmată de o revenire semnificativă s-a înregistrat şi în Federaţia Rusă şi Canada în anul 2009. Brazilia şi China îşi continuă procesul de creştere modestă a producţiei, majoritatea acesteia fiind asigurată de pădurile plantate.

Comparativ cu celelalte produse forestiere existente pe piaţă, exporturile de lemn rotund industrial sunt relativ mici, doar 15-20 de state exportând mai mult de 1 milion de m3 în fiecare an. Exporturile provenind de la primii cinci exportatori mondiali au ajuns al 55 milioane m3 în 2012 sau 50% din exporturile totale. Federaţia Rusă este principalul exportator, deşi a suferit o scădere cu peste 50% în ultimii ani. Alţi exportatori majori sunt Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii, Canada şi Franţa.

Din cauza volumului relativ neînsemnat al operaţiunilor de pe piaţa internaţională a lemnului rotund, primii cinci exportatori sunt şi primii consumatori mondiali. Cu toate acestea, China reprezintă al doilea consumator cu 180 milioane m3 în 2012 şi Federaţia Rusă se situează pe locul cinci cu 119 milioane m3. Consumul a crescut în toate cele cinci state consumatoare după nivelul critic din anul 2009.

În cazul Chinei, aproximativ 20% din consumul de lemn rotund industrial din China este suplinit de importuri – 38 milioane m3 în 2012. Federaţia Rusă este un partener important , dar şi alte state încep să intre puternic pe piaţa chineză. După China, ceilalţi importatori majori de lemn rotund sunt: Austria, Suedia, Germania şi India. Toate aceste state au importat  65 milioane m3 de lemn rotund industrial în 2012 (echivalent a 57% din importurile totale).

Ultima actualizare (Miercuri, 08 Ianuarie 2014 12:02)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 59 vizitatori online