Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

CCIB - versiunea finală a Ghidului solicitantului schemei de minimis, Acordul de finanţare şi lista codurilor CAEN

Camera de Comerţ şi Industrie a României vă informează că Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri a publicat recent versiunea finală a Ghidului solicitantului schemei de minimis, Acordul de finanţare şi lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul schemei.

Potrivit ghidului, emiterea acordurilor pentru finanţare se va realiza de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei.

Perioada de completare online a formularului a fost stabilita intre 15 ianuarie ora 10.00 si 24 ianuarie ora 20.00.

Bugetul maxim alocat schemei de minimis este de 500 de milioane de lei, din care 250 mil. lei in acest an si 250 mil. lei pentru anul viitor. Ajutoarele de stat nerambursabile se acorda in proportie de 90% din cheltuielile eligibile, in limita echivalentului in lei a 100.000 euro.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism a lansat schema de minimis, inscrierile online urmând sa se faca in perioada 15 - 24 ianuarie. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, in baza HG 848/2013 de modificare si completare a HG 274/2013, anunta deschiderea perioadei de completare a Formularului de inscriere on-line intre 15 ianuarie ora 10.00 si 24 ianuarie ora 20.00", se arata pe site-ul AIPPIMM. Potrivit anuntului, "data si ora completarii formularului nu influenteaza ordinea punctajului"."Atentie!!! Completati formularul cu atentie!", avertizeaza oficialii, amintind ca "odata transmis, formularul nu se poate modifica", aplicantii putând "transmite formularul in baza de date a aplicatiei o singura data!!!".

Bugetul maxim alocat schemei de minimis este de 500 de milioane de lei, din care 250 de milioane de lei aferente anului fiscal 2014 si 250 de milioane de lei pentru anul fiscal 2015. Sumele sunt acordate sub forma de ajutoare de stat nerambursabile in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro, pe o perioada de doi ani fiscali consecutivi.

Cum se acorda ajutoarele

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea mai multor etape. Astfel, conform ghidului, dupa inregistrarea online a formularului, se va depune sau transmite prin posta sau curier, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finantare insotita de documentele justificative.

Dupa verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii a documentatiei anexate Cererii de acord pentru finantare si a veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, corelarea situatiilor financiare cu planul de investitii, completarea explicita si cu detalii a tuturor componentelor Planului de investitii (art. 3 alin. 4 din Procedura), inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Schema, concordanţa intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de investitii  si a documentelor justificative se va solutiona cererea de acord pentru finantare.

Solutionarea cererii se va face cu emiterea unui Acord pentru finantare - Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanţa cu formularul de inscriere online, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de seful OTIMMC - sau cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru finantare, in cazul in care nu sunt respectate prevederile din HG nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul solicitantului - din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanţa cu formularul de inscriere online.

Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor respinsi o scrisoare de respingere, semnata si stampilata de seful OTIMMC.

Dupa caz, OTIMMC poate solicita clarificari solicitantului in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii.

In urma primirii Scrisorii pentru semnarea Acordului pentru finantare si a semnarii acestuia se poate demara investitia, care se poate realiza total sau partial. Ulterior se solicita plata ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finantare.

Reprezentantii OTIMMC vor verifica la fata locului efectuarea cheltuielilor eligibile si se va face plata ajutorului de minimis.

Investitia trebuie mentinuta pe o perioada de trei ani de la finalizare. In cazul nerespectarii prevederilor HG nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare Acordul pentru finantare poate fi revocat si se va trece la recuperarea corespunzatoare a ajutorului de minimis platit.

Ghidul solicitantului si formularele se pot gasi la adresa http://www.aippimm.ro/categorie/programe/schema-de-minimis/

Ultima actualizare (Luni, 13 Ianuarie 2014 10:59)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 59 vizitatori online