Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Prezentare Standarde Româneşti pentru Lemn

Lista completă a Standardelor Române în Vigoare pentru Lemn - CT 118

 

Examinarea standardelor române originale în vigoare - CT 118

Nr crt

CT

Indicativ SR

Titlu

1

118

STAS 84-87

Lemn. Determinarea masei volumice

2

118

STAS 85/1-91

Lemn. Determinarea umflării

3

118

STAS 85/2-91

Lemn. Determinarea contragerii

4

118

STAS 86/1-87

Lemn. Încercare la compresiune paralel cu fibrele

5

118

STAS 86/2-87

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele

6

118

STAS 147-88

Mobilier din lemn. Mese de lucru şi birouri

7

118

STAS 256-79

Lemn pentru mină

8

118

STAS 259-84

Lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei. Condiţii tehnice de calitate

9

118

STAS 336/2-88

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate la tracţiune paralel cu fibrele

10

118

STAS 338-82

Lemn. Încercarea la încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul

11

118

SR 649:1994

Lemn. Determinarea durabilităţii naturale pe cale micologică

12

118

STAS 650-85

Protecţia lemnului. Determinarea dozei limită de toxicitate a produselor fungicide folosite la combaterea ciupercilor xilofage

13

118

STAS 651/2-85

Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii preventive a substanţelor şi produselor de protecţie faţă de unele specii de lyctidae

14

118

STAS 651/4-85

Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii substanţelor şi produselor de protecţie faţă de termite

15

118

SR 770:2006

Mobilier de lemn. Condiţii tehnice generale de calitate

16

118

STAS 819-88

Conuri pentru scule. Calibre conice pentru verificarea conurilor metrice şi morse. Forme şi dimensiuni

17

118

STAS 850-80

Araci de vie, de legume şi tutori pentru pomi fructiferi

18

118

STAS 905-89

Lemn ecarisat pentru doage de stejar

19

118

STAS 1037-88

Lemn. Încercare la răsucire

20

118

STAS 1038-82

Lemn. Încercarea la despicare

21

118

SR 1039:1993

Lemn rotund de gorun, stejar, gârniţă şi cer pentru industrializare

22

118

STAS 1040-85

Lemn rotund de răşinoase pentru construcţii. Manele şi prăjini

23

118

STAS 1070-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru ferăstraie cu cadru. Dimensiuni

24

118

STAS 1071/1-90

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru ferăstraie circulare. Condiţii tehnice generale de calitate

25

118

STAS 1071/3-90

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze conice, biconice şi geluitoare pentru ferăstraie circulare. Dimensiuni

26

118

SR 1122:2008

Furnire estetice din specii indigene

27

118

SR 1124:2008

Mobilier de lemn curbat. Condiţii tehnice generale de calitate

28

118

STAS 1245/4-74

Placaj de lemn. Determinarea rezistenţei la compresiune

29

118

STAS 1245/5-82

Placaj din lemn. Determinarea variaţiilor dimensionale şi a masei în funcţie de umiditatea relativă a aerului

30

118

STAS 1245-90

Placaj de fag pentru lucrări de interior

31

118

SR 1294:1993

Lemn rotund de răşinoase pentru industrializare

32

118

STAS 1297-84

Mobilier pentru construcţii social-culturale. Dulap clasor-fişier

33

118

STAS 1392-89

Mobilier metalic. Dulapuri pentru acte

34

118

STAS 1393-89

Mobilier metalic. Dulapuri pentru desene

35

118

STAS 1394-89

Mobilier metalic. Dulapuri pentru îmbrăcăminte

36

118

STAS 1395-89

Mobilier metalic şi mobilier cu schelet metalic. Condiţii tehnice generale

37

118

STAS 1575-88

Panel

38

118

STAS 1624-92

Plăci celulare de lemn pentru uşi interioare

39

118

STAS 1811-71

Placaj de lemn. Încercarea la tracţiune pararel cu straturile

40

118

SR 2024:1993

Lemn rotund de fag pentru industrializare

41

118

STAS 2059-84

Materii prime lemnoase pentru industria celulozei şi hârtiei rezultate de la prelucrarea lemnului

42

118

STAS 2061-76

Calapoade pentru confecţionarea încălţămintei. Condiţii tehnice generale de calitate

43

118

STAS 2105-90

Lobde de fag pentru doage brute

44

118

STAS 2110-91

Ferăstraie pentru lemn. Joagăre. Dimensiuni

45

118

STAS 2159-89

Lemn ecarisat pentru doage de fag

46

118

STAS 2161-87

Panel. Determinarea rezistenţei la forfecare a încleierii

47

118

STAS 2162-78

Talaş industrial

48

118

STAS 2209-90

Lemn pentru distilare uscată

49

118

STAS 2340-80

Lemn de steri şi crăci pentru mangalizare şi combustibili

50

118

STAS 2345-82

Mobilier metalic. Broaşte de siguranţă pentru dulapuri metalice

51

118

STAS 2410-90

Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte simple cu zăvor. Dimensiuni

52

118

STAS 2419-88

Accesorii metalice pentru tâmplărie. Mânere, butoane, şilduri şi rozete

53

118

STAS 2504-78

Mobilier metalic. Dulapuri pentru scule

54

118

STAS 2557-88

Lemn. Determinarea caracteristicilor inelelor de creştere

55

118

STAS 2642-82

Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte. Condiţii tehnice generale de calitate

56

118

STAS 2727-69

Aparate de măsurat. Clupa forestieră din lemn

57

118

STAS 2847-87

Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte simple cu bare. Dimensiuni

58

118

STAS 2898-77

Mobilier metalic. Paturi pentru adulţi

59

118

STAS 2925-86

Protecţia lemnului din construcţii împotriva atacului ciupercilor şi insectelor xilofage

60

118

STAS 3148-84

Glencuri din lemn pentru încălţăminte

61

118

STAS 3207-64

Bigle cu jgheab şi excentric pentru gatere

62

118

SR 3302:1993

Lemn rotund de diverse specii tari şi moi pentru industrializare

63

118

STAS 3304-92

Mobilier de lemn pentru creşe. Masă dulap pentru înfăşat

64

118

STAS 3363-86

Cherestea de cireş, frasin, paltin, păr şi ulm. Clase de calitate

65

118

STAS 3392-71

Materii prime pentru extracte tanante vegetale. Coajă de molid, salcie şi stejar

66

118

STAS 3416-75

Lemn rotund pentru piloţi

67

118

STAS 3447-84

Mobilier din lemn pentru creşe. Ţarc

68

118

STAS 3489-83

Rame şi capace din placaj pentru vase de closet

69

118

STAS 3575-86

Cherestea de arin, plop, salcie şi tei. Clase de calitate

70

118

STAS 3643-82

Aparate de măsurat. Clupa forestiera metalică

71

118

STAS 3782-85

Rechizite pentru desen. Teuri din lemn

72

118

STAS 3783-86

Rechizite. Echere

73

118

STAS 3784-80

Rechizite. Planşete de lemn

74

118

STAS 3799-90

Tesle

75

118

STAS 3830-90

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru gatere verticale

76

118

STAS 3994-80

Scări de lemn portabile pentru stins incendii. Scară de fereastră

77

118

STAS 4063-71

Mobilier pentru creşe. Masa pentru înfăşat

78

118

STAS 4140/1-87

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cutii pentru rindele. Condiţii tehnice generale de calitate

79

118

STAS 4170-90

Stup orizontal

80

118

STAS 4341-80

Scări de lemn portabile pentru stins incendii. Scară pliantă

81

118

STAS 4342-85

Lemn rotund de foioase pentru construcţii

82

118

STAS 4352-89

Accesorii metalice pentru mobilier. Demontabile pentru paturi

83

118

STAS 4507-80

Mobilier de lemn. Îmbinări. Terminologie

84

118

STAS 4508-80

Mobilier din lemn. Operaţii de prelucrare a lemnului. Terminologie

85

118

STAS 4509-88

Obezi, colaci, spiţe şi butuci în stare brută, pentru roţi de căruţe

86

118

STAS 4533-80

Scări de lemn portabile pentru stins incendii. Scară simplă

87

118

STAS 4534-80

Scări de lemn portabile pentru stins incendii. Scară de împerechere

88

118

STAS 4576-92

Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale bandă

89

118

STAS 4632-83

Mobilier. Semne convenţionale

90

118

STAS 5022-74

Scări de lemn portabile pentru stins incendii. Scară culisabilă

91

118

STAS 5023-82

Instalaţii pentru exploatarea lemnului. Terminologie

92

118

STAS 5026-84

Accesorii metalice pentru mobilier. Zăvoare

93

118

STAS 5114-85

Lemn lamelat din fag. Încercarea rezistenţei încleierii la forfecare

94

118

STAS 5194-88

Cherestea. Măsurare, reguli şi metode de verificare a calităţii, marcare şi prescripţii de transport

95

118

SR 5223:2008

Mobilier de lemn. Condiţii generale de ambalare

96

118

STAS 5273-88

Materiale vegetale pentru împletituri. Nuiele de răchită

97

118

STAS 5282-83

Unelte pentru prelucrarea lemnului. Tejghele din lemn

98

118

SR 5402:2008

Mobilier. Tapiţerie. Condiţii generale de calitate

99

118

STAS 5558-85

Cutii de lemn pentru pile electrice uscate

100

118

STAS 5561/1-88

Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Rindele din lemn. Condiţii tehnice generale de calitate

101

118

STAS 5561/4-88

Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Rindea pentru zimţuire. Forme şi dimensiuni

102

118

STAS 5637-87

Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Dispozitv pentru încleiere

103

118

STAS 5716-74

Lemn brut de nuc pentru industrializare

104

118

STAS 5784-88

Semifabricate de lemn pentru suveici şi canete

105

118

STAS 5869-79

Rechizite de desen şi de birou. Rigle gradate de reducţie şi mărire

106

118

STAS 5884-75

Plăci din aşchii de lemn. Determinarea absorbţiei de apă şi a umflării în grosime după imersiune totală în apă

107

118

STAS 6000/5-86

Mobilier de lemn. Finisare transparentă şi opacă. Determinarea rezistenţei peliculei la şoc termic

108

118

STAS 6000/8-92

Mobilier. Finisare transparentă şi opacă. Determinarea peliculei la imprimare

109

118

STAS 6000/9-91

Mobilier de lemn. Finisare transparentă şi opacă. Determinarea rezistenţei peliculei la lumină

110

118

STAS 6004-76

Linii de telecomunicaţii. Scară extensibilă

111

118

SR 6009:2006

Mobilier de lemn. Finisare transparentă şi opacă. Condiţii tehnice generale de calitate

112

118

SR 6053:1997

Arbori şi arbuşti forestieri. Nomenclatură botanică

113

118

SR 6125:1996

Planuri şi hărţi forestiere. Semne convenţionale, culori convenţionale şi caractere de scriere

114

118

STAS 6204-80

Plăci din aşchii de lemn şi plăci din alte materiale lignocelulozice aglomerate. Determinarea modulului de elasticitate şi a rezistenţei la tracţiune, paralel cu suprafeţele plăcii

115

118

STAS 6260-87

Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Nomenclator

116

118

STAS 6314-90

Mobilier curbat din lemn. Asamblări

117

118

STAS 6455-71

Cherestea de răşinoase. Supradimensiuni pentru contragere

118

118

STAS 6548-73

Cherestea de foioase. Supradimensiuni pentru contragere

119

118

STAS 6558-73

Industria celulozei şi hârtiei. Utilaje şi instalaţii pentru semifabricate fibroase. Terminologie

120

118

STAS 6601-89

Mobilier de lemn. Îmbinarea panourilor din plăci de aşchii de lemn şi plăci aglomerate de fibre de lemn

121

118

STAS 6602-80

Rechizite. Rigle gradate

122

118

STAS 6611/2-91

Creioane cu carcasă de lemn. Condiţii tehnice generale de calitate

123

118

STAS 6709-86

Cherestea de arţar, carpen, jugastru, mesteacăn şi salcâm. Clase de calitate

124

118

STAS 6818/1-88

Făina de lemn. Condiţii tehnice generale

125

118

STAS 6818/2-88

Făina de lemn. Metode pentru verificarea caracteristicilor fizice, mecanice şi chimice

126

118

STAS 6945-88

Placaje, panel, plăci de lemn şi din alte materiale lignocelulozice. Determinarea compresibilităţii

127

118

STAS 6977-90

Mobilier de lemn. Îmbinarea lemnului masiv. Dimensionarea elementelor îmbinărilor

128

118

STAS 7068-83

Aburirea cherestelei şi a frizelor de fag

129

118

STAS 7149-86

Lemn pentru plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn

130

118

SR 7182-5:1994

Mobilier. Fotolii şi canapele. Determinarea rezistenţei la solicitări mecanice

131

118

SR 7182-6:1994

Mobilier. Saltele. Determinarea rezistenţei la solicitări mecanice

132

118

SR 7182-7:1994

Mobilier. Paturi. Determinarea rezistenţei la solicitări mecanice

133

118

STAS 7182/10-87

Mobilier. Cuiere. Verificarea rezistenţei la solicitări mecanice

134

118

STAS 7182/9-87

Mobilier. Subansamble glisante. Determinarea rezistenţei la solicitări mecanice

135

118

STAS 7196-78

Plăci din fibre de lemn. Plăci dure. Determinarea rezistenţei şi modulul de elasticitate la tracţiune paralel cu suprafaţă plăcii

136

118

STAS 7197/1-88

Plăci din fibre de lemn. Determinarea durităţii Monnin

137

118

STAS 7197/2-78

Plăci din fibre de lemn. Determinarea durităţii Brinell

138

118

STAS 7538-88

Accesorii metalice pentru mobilier. Chei. Dimensiuni

139

118

STAS 7577-80

Plăci emailate. Plăci din fibre de lemn

140

118

STAS 7611-89

Placaje, panel şi plăci din materiale lignocelulozice. Determinarea rezistenţei la perforare

141

118

STAS 7759-88

Placaje, panel, plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre de lemn. Epruvete pentru determinarea conductivităţii termice

142

118

STAS 7837-89

Mobilier şi alte produse finite de lemn. Abateri limită şi ajustaje

143

118

STAS 7855/1-78

Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Monnin

144

118

STAS 7855/2-78

Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Brinell

145

118

STAS 7855/3-88

Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Ianka

146

118

STAS 7986-84

Accesorii metalice pentru mobilier. Opritoare pentru uşi

147

118

STAS 8022-91

Lemn. Determinarea eficacităţii antiseptizării împotriva mucegăirii

148

118

STAS 8023-88

Plăci din fibre de lemn. Plăci moi bitumate şi antiseptizate. Determinarea conţinutului în pentaclorfenol

149

118

STAS 8049-82

Mobilier şi alte produse finite din lemn. Dimensiuni, toleranţe şi ajustaje. Terminologie şi simbolizare

150

118

STAS 8071-89

Plăci din fibre de lemn. Metoda de îmbătrânire accelerată

151

118

STAS 8072-84

Plăci decorative din hârtie stratificată. Metode de încercări fizice şi mecanice

152

118

STAS 8082-88

Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte semiîngropate cu cilindru de siguranţă. Dimensiuni

153

118

STAS 8083-90

Accesorii metalice pentru mobilier. Limitatoare pentru uşi

154

118

STAS 8086-86

Accesorii pentru mobilier şi tâmplărie. Clasificare şi terminologie

155

118

STAS 8093-86

Plăci decorative din hârtie stratificată

156

118

STAS 8191-82

Lemn. Determinarea permeabilităţii la lichide

157

118

STAS 8200-83

Mobilier şi alte produse finite din lemn. Profile

158

118

STAS 8305-87

Scule aşchietoare pentru prelucrarea lemnului. Dimensiuni principale

159

118

STAS 8306-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Notarea dimensiunilor principale, sensul de aşchiere şi poziţia sculei faţă de piesă

160

118

STAS 8310-86

Mobilier şi alte produse finite de lemn. Verificatoare limitative

161

118

STAS 8364-89

Furnire, placaje şi plăci din materiale lignocelulozice. Determinarea razei minime de curbură

162

118

STAS 8454/1-86

Frize şi şipci de lemn masiv pentru parchete. Condiţii tehnice generale de calitate

163

118

STAS 8454/2-77

Frize şi şipci din lemn masiv de stejar pentru parchete. Condiţii tehnice speciale de calitate

164

118

STAS 8454/3-77

Frize şi şipci din lemn masiv de fag pentru parchet. Condiţii tehnice speciale de calitate

165

118

STAS 8454/6-82

Frize şi şipci din lemn masiv de diverse specii foioase tari pentru parchet. Clase de calitate

166

118

STAS 8454/7-84

Frize şi şipci din lemn masiv de răşinoase pentru parchet. Clase de calitate

167

118

STAS 8523-87

Placaj de lemn. Încercarea rezistenţei la forfecare a încleierii după acţiunea ciupercilor lignicole

168

118

STAS 8561-80

Plăci din fibre de lemn. Panouri stratificate

169

118

STAS 8567-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu alezaj. Condiţii tehnice generale de calitate

170

118

STAS 8568/1-82

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite plane pentru scule rotative. Condiţii tehnice generale de calitate

171

118

STAS 8568/2-91

Scule pentru prelucrarea lemnului, celulozei şi hârtiei. Cuţite pentru maşini de tocat. Forme şi dimensiuni

172

118

STAS 8576-83

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie. Condiţii tehnice generale de calitate

173

118

STAS 8593-88

Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Studii de teren şi cercetări de laborator

174

118

STAS 8616-80

Plăci din fibre de lemn. Plăci fonoabsorbante

175

118

STAS 8647-88

Maşini orizontale de găurit pentru prelucrarea lemnului. Prescripţii de precizie

176

118

STAS 8648-88

Arbori portcuţite pentru maşini de îndreptat şi de rindeluit. Prescripţii de precizie geometrică şi de echilibrare dinamică

177

118

STAS 8688-89

Maşini unelte pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare cu avans mecanic. Prescripţii de precizie

178

118

STAS 8841-90

Placaj din lemn de fag pentru vagoane de marfă acoperite

179

118

STAS 8944-88

Protecţia lemnului. Verificarea durabilităţii lemnului la atacul ciupercii Merulius Lacrymans (Wulf.) Fr. în simulator de putrezire accelerată

180

118

STAS 8978-71

Paturi metalice pentru spitale

181

118

STAS 9145-79

Mobilier metalic. Mese de lucru pentru ateliere. Forme şi dimensiuni

182

118

STAS 9146-79

Mobilier metalic. Bancuri de lăcătuşerie. Forme şi dimensiuni

183

118

STAS 9147-79

Mobilier metalic. Dulapuri pentru ateliere. Forme şi dimensiuni

184

118

STAS 9159-89

Placaj de lemn. Determinarea rezistenţei la forfecare

185

118

STAS 9204-88

Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de ciuperca xilofagă Merulius Lacrymans(Wulf) Fr. prin metoda încovoierii prin şoc cu ciocanul pendul

186

118

STAS 9205-88

Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de către ciuperci xilofage prin metoda compresiunii paralel cu fibrele

187

118

STAS 9206-88

Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de către ciuperci xilofage prin metoda permeabilităţii la gaze

188

118

STAS 9275/1-73

Răşină brută. Condiţii tehnice generale de calitate

189

118

STAS 9275/2-73

Răşina brută. Metode de analiză

190

118

STAS 9275/3-89

Răşină naturală. Terminologie

191

118

STAS 9279-89

Uscarea lemnului. Depozite deschise de uscare la aer a cherestelei. Prescripţii tehnice

192

118

STAS 9298-90

Plantaţii feroviare. Perdele şi garduri vii pentru protecţia căii ferate

193

118

SR 9302-2:1994

Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferică cu produse de protecţie chimică solubile în apă

194

118

SR 9302-8:1994

Protecţia lemnului. Prelevarea eşantioanelor de lemn impregnat industrial şi confecţionarea epruvetelor în vederea încercărilor biologice

195

118

STAS 9302/1-88

Protecţia lemnului. Prescripţii tehnice generale de protecţie chimică

196

118

STAS 9302/3-88

Protecţia lemnului. Impregnare la presiune atmosferică cu produse fluide. Prescripţii tehnice

197

118

STAS 9302/4-88

Protecţia lemnului. Tratamente de suprafaţă. Prescripţii tehnice

198

118

STAS 9302/5-90

Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferică cu antiseptici uleioşi. Prescripţii tehnice

199

118

STAS 9302/7-88

Protecţia lemnului. Terminologie

200

118

STAS 9319/1-86

Cherestea de răşinoase. Pachete pentru transport. Condiţii tehnice de calitate

201

118

STAS 9319/2-86

Cherestea de foioase. Pachete pentru transport. Condiţii tehnice de calitate

202

118

STAS 9339-81

Plăci lignocelulozice. Determinarea rezistenţei la atacul insectelor xilofoge

203

118

STAS 9389-87

Mobilier cu schelet metalic pentru creşe şi grădiniţe. Scaun pentru copii.

204

118

STAS 9390-73

Mobilier pentru creşe şi grădiniţe. Pat pliant din metal

205

118

SR 9391:1994

Placaje de lemn, panel şi plăci de lemn şi de alte materiale lignocelulozice. Determinarea durabilităţii la atacul ciupercii xilofage Merulius lacrymans (Wulf)Fr

206

118

STAS 9406/1-74

Furnire. Determinare rezistenţei la tracţiune

207

118

STAS 9406-84

Furnire tehnice

208

118

STAS 9443-73

Scări de lemn, portabile. Scări de uz general

209

118

STAS 9518-80

Rechizite de desen. Rigle gradate de reducţie cu două scări

210

118

STAS 9528/1-86

Semifabricate din lemn pentru dibluri ondulate

211

118

STAS 9528/2-86

Dibluri ondulate din lemn pentru traverse de cale ferată din beton

212

118

SR 9648:1995

Tehnica uscării lemnului. Vocabular

213

118

STAS 9701-88

Stivuirea cherestelei, semifabricatelor şi frezelor pentru parchet în vederea uscării

214

118

STAS 9721-81

Echipament pentru depozite. Stelaje pentru poliţe. Parametri principali

215

118

STAS 9722-86

Echipament pentru depozite. Rafturi şi rastele. Parametri principali

216

118

STAS 9727/1-81

Mobilier metalic. Mese pentru lucru. Dimensiuni

217

118

STAS 9727/2-81

Mobilier metalic. Mese pentru consumatori. Dimensiuni

218

118

STAS 9782-74

Mobilă pentru biblioteci publice. Dulap fişier tip A

219

118

STAS 9802/1-85

Mobilier cu schelet metalic pentru biblioteci publice. Masă de lectură pentru copii, tip A

220

118

STAS 9802/2-85

Mobilier cu schelet metalic pentru biblioteci publice. Masă de lectură pentru adulţi. Tip A

221

118

STAS 9841/1-84

Mobilă pentru biblioteci publice. Raft înalt, tip A

222

118

STAS 9841/2-84

Mobilă pentru biblioteci publice. Raft de mijloc, tip A

223

118

STAS 9841/3-84

Mobilă pentru biblioteci publice. Raft pentru publicaţii periodice tip A

224

118

STAS 9841/4-84

Mobilă pentru biblioteci publice. Raft de depozitare, tip A

225

118

STAS 9853-92

Semifabricate de lemn pentru duşumele de vagoane

226

118

SR 9854:1994

Elemente de lemn de foioase tari pentru pereţii vagoanelor de călători

227

118

STAS 9867-86

Panouri de cofraj de lemn cu feţe din placaj

228

118

STAS 9883-74

Mese de lucru şi de condiţionare pentru transportul produselor în vrac. Prescripţii speciale de securitate

229

118

STAS 9899-85

Casete din lemn pentru radioreceptoare, televizoare şi alte aparate electronice

230

118

STAS 9993/1-74

Materiale pentru tapiţerie. Iarbă de mare

231

118

STAS 9993/2-74

Materiale pentru tapiţerie. Fibre vegetale de palmier

232

118

STAS 9993/3-74

Materiale pentru tapiţerie. Fibre vegetale de cocos

233

118

STAS 9994-75

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate prin metoda dinamică

234

118

STAS 10039-84

Mobilier cu schelet metalic. Mese de lucru pentru laboratoare şcolare

235

118

STAS 10140-84

Mobilier cu schelet metalic. Catedră-masă pentru laboratoare şcolare

236

118

STAS 10164-92

Plăci din aşchii de lemn. Plăci antiseptizate şi ignifugate

237

118

STAS 10165-75

Plăci din aşchii de lemn. Metode de verificare a rezistenţei la îmbătrânire accelerată

238

118

STAS 10210-84

Mobilier cu schelet metalic. Banc de lăcătuşerie pentru uz şcolar

239

118

SR 10248:2008

Furnire estetice din specii exotice

240

118

STAS 10349/1-87

Tehnica uscării lemnului. Uscarea cherestelei la temperaturi sub 100 grade C. Prescripţii tehnice

241

118

STAS 10349/2-89

Tehnica uscării lemnului. Uscarea cherestelei la temperaturi peste 100 grade C. Prescripţii tehnice

242

118

STAS 10349/3-82

Tehnica uscării lemnului. Camere de uscare. Condiţii tehnice generale de calitate

243

118

STAS 10353-75

Dispozitive de siguranţă pentru scări portabile

244

118

STAS 10373-75

Materiale nemetalice folosite în construcţii navale. Determinarea rezistenţei la foc a materialelor ignifugate

245

118

STAS 10404-75

Maşini pentru prelucrarea lemnului. Piuliţă pentru dornuri portfreză. Dimensiuni

246

118

STAS 10441-89

Tehnica uscării lemnului. Uscarea frizelor şi a şipcilor pentru parchet în instalaţiile de uscare

247

118

STAS 10443/1-87

Instrumente muzicale cu coarde şi arcuş. Condiţii tehnice generale

248

118

STAS 10451-84

Tehnica uscării lemnului. Uscarea furnirelor în instalaţiile de uscare cu aer cald. Prescripţii tehnice

249

118

STAS 10457-75

Maşini pentru prelucrarea lemnului. Cheie fixă pentru piuliţa dornurilor portfreză. Dimensiuni

250

118

STAS 10477-92

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze circulare cu plăcuţe din carburi metalice. Condiţii tehnice generale de calitate

251

118

STAS 10478-75

Plăci din fibre de lemn dure. Determinarea comportării plăcilor la acţiunea directă a factorilor meteorologici

252

118

STAS 10508/1-82

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite plane cu muchie tăietoare drepte, placate. Condiţii tehnice generale de calitate

253

118

STAS 10508/2-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite placate pentru deruloare. Dimensiuni

254

118

STAS 10508/3-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite placate pentru foarfeci mecanice. Forme şi dimensiuni

255

118

STAS 10524-86

Rechizite. Mine pentru creioane mecanice. Condiţii tehnice generale de calitate

256

118

STAS 10574-76

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate transversal prin metoda dinamică

257

118

STAS 10598-76

Specii de interes cinegetic. Nomenclator

258

118

STAS 10675-86

Placaj de paltin, frasin, ulm, carpen şi salcâm pentru lucrări de interior

259

118

STAS 10681-85

Plăci din aşchii de lemn. Plăci şpăcluite, emailate şi texturate. Metode de încercări fizice şi mecanice

260

118

STAS 10707-91

Afumător apicol

261

118

STAS 10787-77

Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii substanţelor hidrofuge

262

118

STAS 10800-84

Mobilier cu schelet metalic. Scaun suprapozabil

263

118

STAS 10805-86

Plăci din aşchii de lemn. Plăci şpăcluite, emailate şi texturate

264

118

STAS 10806/0-82

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze universale cu alezaj, cu plăcuţe din carburi metalice lipite. Condiţii tehnice generale de calitate

265

118

STAS 10806/1-92

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru canturi drepte cu plăcuţe

266

118

STAS 10806/2-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze placate pentru uluce. Forme şi dimensiuni

267

118

STAS 10806/3-92

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru falţuri, cu plăcuţe. Dimensiuni

268

118

STAS 10806/4-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru uluc cu dinţi pretăietori, cu plăcuţe din carburi metalice. Dimensiuni

269

118

STAS 10806/5-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru îndepărtat furnire la cant, cu plăcuţe din carburi metalice. Forme şi dimensiuni principale

270

118

STAS 10866-88

Accesorii metalice pentru mobilier. Sisteme de asamblare a mobilierului-corp demontabil

271

118

STAS 10890-77

Granule de plută în stare naturală

272

118

STAS 10913-77

Placaj de lemn. Determinarea absorbţiei de apă

273

118

STAS 10916-77

Plăci din aşchii de lemn. Plăci antiseptizate şi ignifugate. Determinarea rezistenţei la foc

274

118

STAS 10975/1-77

Climatizarea produselor din lemn, împotriva factorilor climatici. Prescripţii generale

275

118

STAS 10975/2-88

Protecţia produselor de lemn împotriva factorilor climatici. Încercări climatice în condiţii de laborator

276

118

STAS 10975/3-78

Protecţia produselor din lemn împotriva factorilor climatici. Încercarea în poligoane

277

118

STAS 10975/4-80

Protecţia produselor de lemn împotriva factorilor climatici. Tratarea cu substanţe fungicide a ambalajelor de transport din lemn

278

118

STAS 11002-77

Placaj şi alte produse din lemn furniruite. Determinarea rezistenţei încleierii la tracţiune perpendicular pe suprafaţa plăcii

279

118

STAS 11149-88

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite pentru rindeluit. Dimensiuni

280

118

STAS 11150-88

Scule pentru prelucrarea lemnului. Contracuţite plane. Condiţii tehnice generale de calitate

281

118

STAS 11151-91

Scule pentru prelucrarea lemnului, celulozei şi hârtiei. Cuţite circulare. Condiţii tehnice generale de calitate

282

118

STAS 11163-90

Mobilier de lemn. Şezuturi interschimbabile pentru scaune

283

118

STAS 11213-88

Semifabricate din lemn de fag pentru mobilă corp şi scaune tâmplăreşti

284

118

STAS 11255-88

Semifabricate din lemn de fag pentru scaune curbate

285

118

STAS 11363-85

Instrumente muzicale cu coarde ciupite. Condiţii tehnice generale de calitate

286

118

STAS 11366-91

Ferăstraie pentru lemn. Pânze pentru ferăstraie de mâna. Condiţii tehnice generale de calitate

287

118

STAS 11367-79

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coadă. Condiţii tehnice generale de calitate

288

118

STAS 11383-91

Stup vertical cu corp şi magazin

289

118

STAS 11408-86

Semifabricate din plăci din aşchii de lemn pentru mobilă. Condiţii tehnice generale de calitate

290

118

STAS 11415-88

Semifabricate din lemn de răşinoase pentru mobilă corp, mobilă tapiţată şi scaune tâmplăreşti

291

118

STAS 11438-80

Produse speciale din lemn. Cepuri

292

118

STAS 11440-86

Elemente din lemn de răşinoase pentru uşi şi ferestre

293

118

STAS 11445-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Dălţi manuale pentru sculptură. Condiţii tehnice generale de calitate

294

118

STAS 11446-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie cu plăcuţe din carburi metalice. Condiţii tehnice generale de calitate

295

118

STAS 11460-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Geometria părţii active, sisteme de referinţă şi unghiuri caracteristice. Terminologie şi simboluri

296

118

STAS 11461-80

Îmbinarea lemnului masiv. Îmbinări în dinţi trapezoidali. Prescripţii de execuţie şi verificare

297

118

STAS 11556/3-84

Mobilier. Mobilier comercial. Dimensiuni funcţionale

298

118

STAS 11556/4-84

Mobilier. Mobilier pentru spitale. Dimensiuni funcţionale

299

118

STAS 11562-82

Scule pentru celuloză şi hârtie. Cutie segment. Condiţii tehnice generale de calitate

300

118

STAS 11619-88

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coadă şi capete de frezat cu plăcuţe din carburi metalice. Condiţii tehnice generale de calitate

301

118

STAS 11687-83

Scule pentru prelucrarea lemnului. Adâncitoare conice cu gaură pentru evacuarea aşchiilor. Dimensiuni

302

118

STAS 11688-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie elicoidale lungi. Dimensiuni

303

118

STAS 11724-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie pentru tăiat dopuri. Dimensiuni

304

118

STAS 11956-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie cu canale drepte. Dimensiuni principale

305

118

STAS 11957-83

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie cilindrice. Dimensiuni principale

306

118

STAS 12033-88

Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale - aruncător

307

118

STAS 12125-89

Semifabricate din lemn de stejar pentru mobilier

308

118

STAS 12129-82

Produse din împletituri de răchită. Condiţii tehnice generale de calitate

309

118

STAS 12236-84

Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale cu pârghii şi arcuri pentru piese de mobilier tapiţate

310

118

STAS 12284-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze circulare cu plăcuţe din carburi metalice. Dimensiuni

311

118

STAS 12302-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cilindrice cu coadă, pentru montare excentrică. Dimensiuni

312

118

STAS 12338-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu alezaj cu profil concav. Forme şi dimensiuni

313

118

STAS 12345-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coada. Clasificare şi terminologie

314

118

STAS 12346-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie. Clasificare şi terminologie

315

118

STAS 12360-89

Semifabricate din lemn de diverse specii de foioase pentru mobilier

316

118

STAS 12423-86

Semifabricate din elemente mulate din furnire pentru şezuturi şi spătare de scaune şi fotolii

317

118

STAS 12439-86

Plăci aglomerate din puzderii de cânepa. Plăci de interior presate perpendicular pe feţe

318

118

STAS 12885-90

Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Maşini duble de profilat. Prescripţii de precizie.

319

118

STAS 12886-90

Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Maşini automate duble de frezat cepuri. Prescripţii de precizie

320

118

STAS 12887-90

Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Maşini automate duble, oscilante, de găurit. Prescripţii de precizie

321

118

STAS 12935-91

Mobilier de lemn. Prefabricate de lemn masiv. Condiţii tehnice generale

322

118

STAS 12936-91

Mobilier de lemn. Prefabricate din panouri. Condiţii tehnice generale

323

118

STAS 12975-91

Mobilier de lemn. Mese. Dimensiuni funcţionale

324

118

SR 13154:1993

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive contra ciupercilor care produc albăstreala lemnului de răşinoase

325

118

SR 13194:1993

Lemn. Luarea eşantioanelor şi confecţionarea epruvetelor pentru încercări biologice

326

118

SR 13197:1994

Scule aşchietoare pentru prelucrarea mecanică a lemnului. Domenii de utilizare

327

118

SR 13198:1994

Scule aşchietoare pentru prelucrarea mecanică a lemnului. Terminologie

328

118

SR 13273-1:1994

Placaj de lemn, plăci de fibre de lemn, plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative stratificate. Comportare la foc. Clasificare

329

118

SR 13273-2:1994

Placaj de lemn, plăci de fibre de lemn, plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative stratificate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacăra de alcool

330

118

SR 13293:1994

Placaj de lemn blindat cu folie sau tablă de aluminiu

331

118

SR 13348:1998

Scule pentru prelucrarea lemnului. Capete de frezat cu cuţite reglabile. Condiţii tehnice generale de calitate

332

118

SR 13349:1998

Scule pentru prelucrarea lemnului. Capete de frezat cu cuţite diamantate. Condiţii tehnice generale de calitate

333

118

SR 13447:1999

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru îmbinări în dinţi. Forme şi dimensiuni principale

 

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 67 vizitatori online