Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Informare ASFOR asupra HG 470/2014

In urma întâlnirilor cu agenții economici și reprezentanți ai Ministerului sau altor instituții implicate în aplicarea HG nr. 470/2014, precum și în urma unor propuneri primite de la câțiva membrii ai Consiliului Director am înaintat Ministerului o sinteză a acestora și un punct de vedere.

Vom avea posibilitatea să reluăm discuția asupra acestor chestiuni la Ședința Consiliului Director din data de 4 septembrie 2014, odată cu participarea la Zilele Forestierului. Va fi un bun prilej să discutăm deasemenea și cu unii dintre invitații noștri pe această temă. De asemenea, vom discuta la Consiliul Director și despre Regulamentul Comisiei de Atestare precum și asupra componenței Comisiei și Secretariatului.

Referitor la aplicarea Regulamentul UE  nr. 995/2010 doar în unele țări, vă informăm că acest regulament este în fapt un regulament cu titlu de recomandare sectorială în cadrul Uniunii Europene, fiind obligația țărilor membre de a crea un cadru legislativ național de implementare. În acest sens, HG nr. 470/2014 este un act normativ de implementare națională a cerințelor Regulamentului UE nr. 995/2010.

Ca și noi însă, și alte țări sunt într-un stadiu mai avansat sau mai puțin avansat cu implementarea acestei cerințe. Până la urmă, cu toții vom ajunge la un numitor comun. Despre acest regulament se vorbește din 2010 și încă se mai lucrează la el în țările membre.

În ceea ce privește dobândirea de către Asociația Forestierilor din România – ASFOR a calității de Organizație de monitorizare, am cerut Secretarului General EOS să se intereseze de stadiul demersului nostru. Răspunsul pe care l-am primit a fost acela că ASFOR se află în stare de incompatibilitate, deoarece  poate susține direct interesele membrilor săi.

O primă propunere pe care o facem este aceea de a continua cu încă 6 luni perioada de experimentare prin angrenarea treptată și a celorlalte județe. Solicităm aceasta având în vedere complexitatea aplicației, precum și gradul de pregătire al personalului implicat direct în folosirea acesteia și desigur efortul financiar pe care trebuie să îl facă agenții economici.

În al doilea rând, considerăm că programul SUMAL, care este deja în funcțiune, este un instrument important, deja însușit de agenții economici și că o simbioză între aplicația WoodTracking și acesta poate contribui la implementarea sistemului. În acest sens,considerăm că și prin utilizarea telefonului mobil pot fi transmise datele necesare operării în programul SUMAL de către angajatul cu atribuții în acest sens al societății respective, care în momentul în care mijlocul de transport a fost încărcat la parchet va introduce datelefurnizate telefonic de către conducătorul auto și se va genera codul unic ce va fi înscris imediat pe avizul de expediție. Se evită în acest mod un aspect invocat de majoritatea agenților economici, ca unul ce poate îngreuna foarte mult folosirea aplicației și anume noțiunea de online și offline.

Vă facem cunoscut în continuare și alte puncte de vedere pe care le-am primit de la membrii ASFOR, precum și de la alți agenți economici referitor la utilizarea aplicației SUMAL pe smartphone:

1.Reglementarea expresă a unei proceduri de utilizare a avizelor de expediție pentru

situațiile semnalate de agenții economici în care materialul lemnos se expediază dintr-o

zonă fără semnal către un beneficiar aflat tot într-o zonă fără semnal.

2.Rezolvarea ambiguității definiției lemnului brut rotund și a lemnului rotund de lucru

(lemnul net). În fapt legiuitorul încearcă să definească volumul brut(lemnul brut) – buștean

cu tot cu coajă și volumul net(lemnul rotund de lucru) – buștean fără coajă. Metodologia de

calcul al volumulu pentru cele două sortimente de lemn identificate de legiuitor este

identică.

HG 470/2014 - art. 8 alin 2 (2)La inventarierea lemnului se procedează astfel:

a)pentru lemnul brut rotund se determină volumul în mc, în baza măsurării lungimii pieselor

în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri;

b)pentru lemnul rotund de lucru se determină volumul în mc, în baza măsurării lungimii

pieselor în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri;

Art. 11 alin.4 lit. d)în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru

lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în

avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru

lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul

de însoţire;

3.Înscrierea în avizul de însoțire a unităților de măsură. Trebuie clarificat modul de utilizare

al unităților de măsură care vor fi folosite pe avize pentru lemnul evaluat în metru ster sau

tone (unități convenționale).Precizia transformării din mst sau tonă în mc are un grad mare

de relativitate. HG 470/2014 art. 8 alin. 2 lit. c)pentru lemnul fasonat în steri, grămezi de crăci şi fascine se

determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc;

HG 470/2014 art. 11. alin. 4 lit. c)pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi

fascine se completează numai în coloana (5) {Volum mc}, în care se înscriu cantităţile

exprimate în unităţi convenţionale, în numere cu două zecimale, nu şi în coloanele (1), (3) şi

(4);

Ordin 596/2014 art. 8 alin (2) Informaţiile standardizate care se completează şi se transmit

în mod obligatoriu sunt următoarele: a) [...], sortimentul, volumul în mc, [...];

4.Definirea în sistem și stabilirea răspunderii TRANSPORTATORILOR asupra datelor

transmise.

Ordinul 596/2014 precizează că pentru transportatori vor fi create conturi în SUMAL, însă

drepturile de logare pe telefonul conducătorului auto sunt ale expeditorului, practic contul

Transportatorului nu are rost sau mai precis nu poate fi folosit.

Art. 9 lit c) după ce transportatorul a instalat aplicaţia "agent Wood Tracking", drepturile de

logare pe telefonul conducătorului auto revin expeditorului de la punctul de încărcare, care

introduce şi transmite informaţiile standardizate în aplicaţie în baza drepturilor de acces ale

emitentului avizelor. După ce codul online a fost generat, conducătorul auto îl înscrie pe

aviz.

Nu se precizează dacă este vorba despre contul conducătorului auto sau despre contul

emitentului de aviz.

Dacă este vorba despre contul emitentului de aviz acesta nu va mai putea fi folosit până

când conducătorul auto nu părăsește aplicația, mai mult nu poate fi considerat legal ca

datele emitentului de aviz să fie încredințate unei terțe persoane ce face un serviciu de

transport.

Contul transportatorului nu poate fi folosit și datorită condiției de la art. 8 alin. 2 lit. a

pentru a se evita blocarea sistemului, aplicaţia face legătura dintre numărul de APV din

SUMAL şi utilizatorul ca angajat al operatorului economic căruia i s-a eliberat autorizaţia de

exploatare, operatorul de transport, care este ales de titularul autorizație de exploatare nu

va figura ca utilizator(cont de acces în Sumal) și nu va putea transmite datele.

5.Publicarea aplicației desktop care ar urma să fie utilizată pentru depozite, care nu este

încă disponibilă, de asemenea nici aplicația pentru dispozitivele care folosesc sistem de

operare iOS (Apple).

6.Actualizarea datelor ce se transmit în aplicația Wood Tracking în SUMAL, fiind necesară

reintroducerea acestora la birou după o prealabilă verificare a datelor introduse pe teren

unde persoanele care vor folosi aplicația își desfășoară activitatea într-un mediu mai puțin

prietenos cu tehnologia IT (ploaie, frig, noroi, ceață).

7.Introducerea unei modalități de corecție în cazul apariției de erori sau diferențe între

datele transmise în Wood Tracking și cele raportate în programul SUMAL. Aceste aplicații

rămân singurele care nu au prevăzută o modalitate de corectare a datelor introduse(pe

modelul declarațiilor rectificative).

 

Presedinte ASFOR

Nicolae Tucunel

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 72 vizitatori online