Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

ENFE - Declaraţie Comună referitoare la Metoda Utilizării în Cascadă a Lemnului în cadrul noii dezbateri a UE

-  Utilizarea în cascadă a lemnului contribuie semnificativ la protejarea efectivă a mediului, de aceea ar trebui să aibă prioritate în faţa arderii directe a lemnului în scop energetic de fiecare dată când acest lucru este posibil din punct de vedere economic.

Cu toate acestea, legiferarea oficială a utilizării în cascadă a lemnului ar afecta considerabil industria forestieră din multe regiuni europene, conducând la o descurajare accentuată a managementului şi procesului de recoltare a lemnului dacă s-ar împiedica furnizarea directă a masei lemnoase pentru producerea de energie. Lemnul energetic aduce venituri pe termen lung oricărui contractor forestier, iar investiţiile din acest sector urmăresc chiar eficientizarea producţiei de cherestea non-comercială sau cu valoare scăzută pe piaţă.

-  În cazul metodei de utilizare în cascadă, lemnul este utilizat în următoarea ordine de priorităţi: produse pe bază de lemn, prelungirea duratei de viaţă a acestor produse, reutilizarea, reciclarea, bioenergia şi eliminarea;

-  Comisia Europeană doreşte să faciliteze exploatarea sustenabilă a lemnului, inclusiv prin metoda utilizării în cascadă, eficienţa resurselor însemnând diminuarea la minimum a impactului asupra mediului înconjurător şi a climei asupra mediului;

-  Favorizarea produselor forestiere care au cea mai mare valoare adăugată creează mai multe locuri de muncă, reducând efectiv gradul emisiilor de carbon;

-  Principiul folosirii în cascadă a fost încurajat o perioadă chiar de criticii dezvoltării lemnului energetic care a condus în opinia acestora la distorsiuni importante  ale pieţelor şi la o competiţie incorectă cauzată de principiul subsidiarităţii în sectorul energetic. Obiectivul de bază urmărit de statele UE  este reprezentat de reducerea consumului de combustibili fosili şi a încălzirii globale. Sprijinul pentru energiile regenerabile trebuie să rămână constant. Conform ultimelor estimări ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie IEA este indicat un nivel al subvenţiilor în sectorul combustibililor fosili cu 4% mai mare în raport cu anul 2011 (544 miliarde în 2012);

-   În practică, metoda utilizării în cascadă a lemnului se loveşte de modalitatea în care se determină legal care sunt  produsele din lemn cu valoare scăzută şi care ar trebui să fie utilizarea cea mai adecvată a acestora. Legalizarea strictă a acestor definiţii în materie forestieră ar conduce la încălcarea principiilor economiei de piaţă şi nu ar garanta folosirea eficientă a resurselor;

-   Este necesară evaluarea obiectivă a aplicării în practică a unei noi legislaţii privind utilizarea în cascadă a lemnului, stabilirea mecanismelor de control, felul în care s-ar putea dovedi că materialele lemnoase plasate pe piaţă în scop energetic nu ar fi putut fi vândute şi pentru alte scopuri şi nu în ultimul rând constituirea unor asociaţii administrative de profil care să se ocupe de aplicarea noii legislaţii fără a creşte costurile şi birocraţia în domeniu;

Principala problemă este şi va rămâne mobilizarea resurselor lemnoase, acesta reprezentând interesul primordial al  întregului sector forestier. Resursele forestiere din Europa se află în continuă creştere, având în vedere că 60% din rata de creştere anuală este în proces de recoltare. Mobilizarea unei cantităţi cât mai bogate de lemn va fi benefică producţiei de energie regenerabilă pe continentul european şi va putea furniza materie primă suplimentară în vederea menţinerii competitivităţii industriilor forestiere şi stimularea prosperităţii economice în ariile rurale;

În concluzie,  în locul instituirii unui potenţial principiu legal referitor la utilizarea în cascadă  a lemnului, AEBIOM, CEPF, COPA-COGECA, EIPS, ELO şi EUSTAFOR consideră că instituţiile UE ar trebui să sprijine acţiuni pozitive la nivel naţional şi european care să conducă la dezvoltarea infrastructurii, la promovarea unui management forestier mult mai activ şi la stimularea cercetării în vederea elaborării unor tehnologii eficiente în producţia forestieră, a metodelor de recoltare şi utilizare a lemnului.

Ultima actualizare (Miercuri, 27 Noiembrie 2013 13:01)

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 76 vizitatori online