Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Prahova

SUCURSALA PRAHOVA

 • Presedinte         - Ilioiu Ion - 0745/056121 / 0244/365581 – fax / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Vicepresedinti
  • Balulescu Margareta
  • Stefan Catalin Ionut
  • Neacsu Viorel
 • Membri           
   • Moraru Toader

CONSILIER: BARBA CONSTANTIN Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


PRAHOVA

Lista Membrilor
Denumirea agentului economic Adresa Telefon Fax Judet Director
SC ADMAPAL INVEST SRL Com. Cocorastii Colt, Str. Principala, Nr. 55, CP 107379
0244-484049 Prahova Leca Maria Laura
SC AGRILEANU SERV CONSTRUCT SRL Com. Colceag, sat Parepa-Rusani, nr. 15, CP 107170 0723067063
Prahova Budaru Lucian
SC ALBASPINA FOREST SRL com Teisani, sat Teisani, nr 495, str Principala, CP 107595 0747114799
Prahova Baches Sorin
SC ALROXAL IMPEX SRL Com.Talea - Str.Principala, Nr.48, CP 107580 0720-039526
Prahova Aldea Adrian
SC ARBORIST SERV SRL Loc Ploiesti, str Vasile Conta, nr 17, CP 100125 0744632993 0244526132 Prahova Ionescu Ilie
SC ATOL SRL Loc Maneciu, Str Ciuresti, nr 722, CP 107355 0727883949
Prahova Toader Ion
SC BANU INDUSTRII SRL Loc Valea Doftanei, str Treisteni, nr 60, CP 107640 0723633795 0244365189 Prahova Costea Lucian Vileford
SC BARBOI & CO SRL VALEA DOFTANEI, NR. 1029, CP 107640 0758838201 0244-365259 PRAHOVA Barboi Pavel
SC BATRANEANCA EXPLOATARI FORESTIERE SRL Loc Batrani, nr 174, CP 107536 0727884312 0244421377 Prahova Necula Gheorghe
SC BECADIA SRL Loc Ploiesti, Sos Vestului, nr 18, bl 102 D, sc D, ap 77, CP 100298 0724267555
Prahova Garbea Eugenia
SC BERTFOREST SRL Bertea, str. Bunesti, nr. 156B, CP 107065 0729085124
Prahova Chivi Daniel
SC BIGFOREST SRL Bertea - Nr.156, CP 107065 0745-143610 0244-247041 Prahova Bunescu Narcis
SC BIOCHEM A. SRL Loc. Ploiesti, str. Republicii, nr 17B, bl A1, sc A, et 5, ap 18, CP 100392 0744670092 0244518584 Prahova Margareta Balulescu
SC BLITZ TRANSPORT CHEMICAL SRL Busteni - Str.Gloriei, Nr.17, CP 105500 0244-345225 0244-345225 Prahova Vlad Constantin
SC BOSQUE SERV PREST SRL BREAZA, NR. 216, CP 105400

PRAHOVA VOINEA JAN
SC BRADUL MANECIU SRL Maneciu - Nr.1280, CP 107355 0244-296122 0244-196344 Prahova Pupeza Ileana
SC CVIBO INTERPREST SRL Com. Magurele, sat Magurele, nr. 342, CP 107345 0769020111
Prahova Irimia Cristian
SC DIVASFORM SRL Com. Balta Doamnei, sat Balta Doamnei, nr. 78, CP 107040

Prahova Dumitru Ionel
SC DOVMID STAR SRL Posesti, sat Bodesti, nr. 105, CP 107440 0721808717
Prahova Dovanca Mariana Ionela
SC EXPO FOREST SRL Banesti, Str. D.J.100D, Nr. 935, CP 107050 0244-348293 0344-816700 Prahova Pacuretu Iustin
SC FAGUS FOREST PROD SRL Loc Maneciu, str Chiciureni, nr 20, CP 107357 0766527190 0244295320 Prahova Olteanu Vasile
SC FANMONT CONSTRUCT SRL Plopeni - Str.Tineretului, Nr.10, Bl.A21, Sc.A, Et.1, Ap.7, CP 105900 0749-220899
Prahova Stefan Catalin Ionut
SC GENUA CENTER SRL Loc Ploiesti, str Democratiei, nr 90, bl G2, sc A, et 1, ap 3, CP 110554 0244575347 0244575347 Prahova Bunghel Aurelian
SC GESSAS COM SRL Com Izvoarele, sat Homoraciu, nr 306 A, CP 107320 0722374952
Prahova Sasu Georgiana
SC GUSTIBUS SRL Valea Doftanei,Str.Traiseni,nr 59,CP 107640 0721228651 0244-364334 Prahova Serban Florin
SC ILFOREST SRL Brebu - Nr.176, (VD) CP 107100 0244-357443
0745-056121
0244-357443 Prahova Ilioiu Ion - Man.Gen.
SC KING WOOD FOREST SRL Com. Brebu, sat Brebu Megiesesc, str. Lemet, nr. 856, CP 107101 0752248993
Prahova Stefanescu Cristian
SC MADO GREEN FOREST SRL Breaza, str. 23 August, nr. 57, CP 105400 0244-343210 0244-343210 Prahova Manole Doina
SC MARAL NEC GARDEN SRL Loc Sinaia, str Theodor Aman, nr 24, CP 106100

Prahova Necula Alexandru
SC MIGAB FOREST SRL Valea Doftanei - Sat Traisteni, CP 107641 0244-365108
Prahova Stoica Mihaela
SC MIHTUD SRL Filipesti Targ, Str. Paraului, Nr. 226, CP 107250 0244-389498
Prahova Tudora Ion
SC MIVOR PROD SRL Com Valea Doftanei-Tesila, str Lunca, nr 706, CP 107640 0720665291 0244364417 Prahova Moise Viorel
SC MOLBRAD SERV SRL Com. Cerasu, sat Cerasu, nr. 129, CP 107140 0785525610
Prahova Enache Ion Constantin
SC MYROFOREST SRL Loc Maneciu, sat Chiciureni, nr 20, CP 107357 0726680796
Prahova Iordache Mihail Constantin
SC RELY AUTO MAX SRL Com. Brebu, str. Principala, Nr. 47, CP 107100

Prahova Vacaru Gheorghe
SC RODODENDRON PC SRL Loc Busteni, Str Urlatorii, nr 18, CP 105500 0746024301 0244320712 Prahova Contes Niculae
SC RORAD FOREST INDUSTRY SRL Com. Brazi, Sat Batesti, CP 107080 0740193052
Prahova Raducu Rogobete
SC SADON SRL Com Maneciu, sat Gheaba, CP 107361
0244-295691 Prahova Cirstocea Cristian
SC SILVAROM IMPORT-EXPORT SRL Breaza, CP 105400 0722618357
Prahova Manole Marian
SC SILVIL FOREST SRL Com Valea Doftanei, Sat Traistieni, str Prislop - 648, CP 107640 0244365512
Prahova Ilie Petre
SC TICUTA SERV SRL Loc Valea Doftanei, sat Traisteni, str Principala, nr 389, CP 107641 0244365167 0244365167 Prahova Stoica Constantin
SC VAL SABY FOREST SRL Com. Scorteni, str. Principala, nr. 34, CP 107525 0722461957
Prahova Sterian Sabin
SC VASIMOLI TRANS SRL Loc Comarnic, str Ghiosesti, nr 294, CP 105700 0744383633
Prahova Dragoi Vasile
SC VOX GREEN SRL Maneciu Ungureni - Str.Gheaba Nr.451, CP 107365 0244-295702
0723-343666
0244-295702 Prahova Petrescu Constantin - Man.Gen.
SC WYSSEN FUNICULARE SRL Plopeni, b-dul Republicii, nr. 21, ap. 1, CP 100900 0731037496
Prahova Dima Daniel Paul
TOCITU -DAVIDESCU GHE.OVIDIU I.I. Com Brebu - Sat Megiesesc, Nr 438, CP 107100 0244-357049
Prahova Tocitu Davidescu Ovidiu

 

DAMBOVITA

Lista Membrilor
Denumirea agentului economic Adresa Telefon Fax Judet Director
OCOLUL SILVIC MUNTENIA " ASOCIATIE" Loc Aninoasa, str Silozului, nr 2, CP 137005 0245213210
Dambovita Chitulescu Dorinel
SC ABIES FOREST SRL Loc Darmanesti, nr 594, CP 137185 0726868263
Dambovita Spanescu Florin
SC ALMAROS SRL Com Vulcana Pandele, Sat Gura Vulcanei, CP 137540 0723907789
Dambovita Oprescu Spiridon
SC ALPEKRY FOREST SRL Pucioasa, Str. Diaconesti, Nr. 146, CP 135400 0729963574 0245-761227 Dambovita Miculescu Petre Alin
SC ANK FOREST SRL Loc Cobia, sat Cobiuta, CP 137095 0722992967
Dambovita Otelea Mariana
SC COMPLEX TARC MISTRETUL SRL Targoviste - Str.Craitelor, Nr.2, Bl.5, Sc.A, Ap.14,, CP 130136 0723-536201 0245-612108 Dambovita Neacsu Ion
SC CORNY SRL Com Visinesti, sat Sultanu, CP 137525 0722653493 0245662519 Dambovita Trandafir Corneliu
SC DAIBO FOREXIM SRL Loc I.L.Caragiale, str Principala, CP 137255 0722349947 0245660104 Dambovita Stan Ion
SC EXFOR SRL Com Pietrosita, sat Pietrosita, CP 137360 0724176122
Dambovita Arzoiu Constantin Ion
SC FORESTIERA MOROENI SRL Loc.Pucioasa, str Fantinilor, bl 2, sc A, ap 10, CP 135400 0728946774
Dambovita Niculescu Petre Alin
SC MONT- GARDEN SRL Str Cpt Tudorica Popescu, Bl 39 A, Sc C, Et P, Ap 21, Loc Targoviste, CP 130127 0735212894
Dambovita Beju Eduard Ionut
SC NOVA FORESTMAD SRL Gaesti,str N.Balcescu,nr 57,CP 135200 0767114489
Dambovita Becheru Gelu
SC OCOLUL SILVIC IALOMICIOARA SRL Moroeni - Str.Canton Silvic Botezat, CP 137310 0730-652204 0245-772238 Dambovita Catovelea Bogdan
SC RAMO-FAIN SRL Com.Gura Sutii - CP 137245 0723-195125
Dambovita Mihai Ion
SC SILVANDOR COMPANY SRL Targoviste - Bdul Libertatii, Bl.B2, Parter, CP 130009 0245-213286 0245-213206 Dambovita Chitulescu Dorin
SC SIMEX PLANT SRL Com Dragodana, sat Boboci, nr 92, CP 137201 0745035137
Dambovita Stan N Gheorghe
SC THOMAS SRL Com. Candesti, CP 137080 0721379737
Dambovita Nedelcu Toma
SC UKI FOREST SRL Loc Gaesti, str Cuza Voda, nr 4A, bl 48, sc D, et 3, ap 15, CP 137413 0726179130
Dambovita Mihnea Vasile
SC VADORO FOREST SRL Pietrosita - Nr.772, CP 137360 0730-652204
Dambovita Chirca Alexandru
SC VASIROM FOREST SRL Corbii Mari, sat Ungureni, CP 137135 0245-651133 0245-651133 Dambovita Preda Vasile

 

BUZAU

Lista Membrilor
Denumirea agentului economic Adresa Telefon Fax Judet Director
SC ALUNIS 24 MAI SRL Loc Buzau, str Stadionului, bl 23 B, ap 20, CP 120178 0723241073
Buzau Percea Dumitru
SC CLASIC PREST FOREST SRL Sat Ojasca, com Unguriu, str Petroliera, nr 20, CP 127322 0747130720
Buzau Avram Ionel
SC EXPLO LEMN STEFU SRL Sat Grajdana, Com Tisau, CP 127612 0763685364
Buzau Stefan Cornel
SC EXPLOLEMN TUDOR SRL Loc Parscov, str Robesti, nr 84, CP 127450 074517350
Buzau Tudor Ion
SC INTERSECT BITU SRL Sat Calvini, Com. Calvini, CP 127130

Buzau Bitu Nicoleta
SC MARIANA SI OTILIA SRL Oras Nehoiu, Sat Chirilesti, CP 125100 0740036161
Buzau Coman Maria
SC MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL Str. Bisericii, nr 2, sat Nehoiasu, oras Nehoiu, CP 125106 0238-554340 0238-554383 Buzau
SC VIVA PETRO FOREST SRL Nehoiu - Str.1 Decembrie 1918, CP 125100 0238-555211
0742-221146

Buzau

Ultima actualizare (Miercuri, 14 Octombrie 2015 09:41)