Buletin Info
Ordin2526/dec.2016-sumal

Ordinul 2526/2016 M.Of. 22 din 09-ian-2017

 

ORDIN 2526 decembrie 2016 pentru completarea Metodologiei privind

organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 837/2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.318 din 21 decembrie 2016 al Directiei politici si strategii în silvicultura în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotarârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase,la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrieF 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioarec ministrul mediului, apelor si padurilor emite urmatorul ordin:

Citeşte mai departe...
 
Comisia de atestare-sedinta -februarie.2017

Sedinta ,,Comisiei de atestare" pentru luna februarie 2017, se va tine in zilele de 22-23.

Dosarele se depun cu doua zile inainte, conform regulamentului de atestare.

 
METODOLOGIA de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de testare a implementarii Sistemului informational integrat de urmarire a

materialelor lemnoase reglementat prin Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat

lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului

European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe

piata lemn si produse din lemn, aprobate prin HG 1004/2016

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 
Adresă ASFOR Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Şl PĂDURILOR

Citeşte mai departe...
 

Piatra Neamt

SUCURSALA PIATRA NEAMT

 • Presedinte        - Balanescu Cristian - 0744/697221 / 0233/229203 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Vicepresedinti 
   • Viorel Mestecaneanu
   • Mihai Negura
   • Vasile Dogariu
   • Vasile Motrescu
   • David Girbuleţ

CONSILIER: ZLAVOG CRISTIAN Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

NEAMT

Lista Membrilor
Denumirea agentului economic Adresa Telefon Fax Judet Director
CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA Roznov - Str.Libertatii nr.42
CP 617390
0233-665986
0744-638704
0233-665986 Neamt Motas Danut - Man.Gen.
SC ADITRANS SRL Sat Cazaci, Com Tarcau, CP 617448 0744772195 0233241099 Neamt Tanasa Ciprian Paul
SC CRISIVAPROD SRL *Com.Borca Sat Paraul Pantei
CP 617079
0233-206046 /47 / 48
0744-770371
0233-206045 Neamt Luca Vasile - Man.Gen.
SC DACFOREST SRL Piatra Neamt - Str.Mihai Eminescu, Nr.29, Bl.D10, Sc.B, Et.1, Ap.17 CP 610029 0233-240911 0233-240911 Neamt Balanescu Cristian
SC DRAGOFOREST SRL loc Tarcau, str Maciucasi, nr 503, CP 617445 0728882090
Neamt GIINA-IULIAN
SC EMIGAD SRL Tarcau Neamt, str Lunca, nr 58, CP 617445 0747599896
Neamt Gaina Dan
SC EUROFOREST EXIM SRL Targu Neamt - Str.Castanilor, Nr.4, CP 615200 0233-790864 0233-790754 Neamt Barsan Valeriu
SC FOOD GRUP SRL sat Bistrita, com Alexandru cel Bun, str Manastirii, CP 617508 0745651867
Neamt Radu Irina
SC FORESTAR SA Tarcau CP 617445 0233-240001-6 0233-240005
0233-240832
Neamt Dumitrascu Ionel -Man.Gen.
SC FORTRANS COM SRL Com Sagna, jud Neamt, CP 617395 0233-730048
0744-558424

Neamt Craciun Nastase - Man.Gen.
SC HARVESTAR SRL Tarcau - CP 617445 0233-240001 0233-240005 Neamt Gugulus Cristian
SC IL-MAT SRL Oras Bicaz, Aleea Teilor, bl 6, sc C, ap 18, CP 615100 0724203581 0233253500 Neamt Matasa Iulian Traian
SC MONDOSILVA SRL Roman - Str.Tirului, Nr.4, CP 611135 0233-741486 0233-741486 Neamt Prisecaru Fanica
SC REGIS SRL Piatra Neamt, str. George Cosbuc, bl. A3, ap. 29, CP 610006 0723905265
Neamt Chiperi Narcis
SC ROSECOS VADURI SRL Loc Alexandru cel Bun, sat Vadurele, Str Secu, Nr 44, CP 617512 0233-214680
Neamt Popovici Roman Ilie
SC SILVEX SA Piatra Neamt - Str.Privighetorii
Nr.9, CP 610139
0233-232450 0233-230910 Neamt Mestecaneanu Viorel - Man.Gen.
SC TC COMPIL IMPEX SRL Loc Piatra Neamt, str General Dascalescu, nr 287, CP 610200 0233214233 0233215317 Neamt Ababei Vasile
SC VALDO FOREST INDUSTRIES SRL Piatra Neamt, str. Mihai Viteazu, nr. 23, bl. C3, sc. A, ap. 4, CP 610227 0724000576 0233-246203 Neamt Dogariu Vasile

 

IASI

Lista Membrilor
Denumirea agentului economic Adresa Telefon Fax Judet Director
SC DANYPA SRL SAT CIRIVESTI, COM. VANATORI, CP 707576 0723233017
IASI BUDIANU PAVEL

Ultima actualizare (Miercuri, 14 Octombrie 2015 09:40)