Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Stiri - Noutati - ASFOR

Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Pentru identificarea provenienței și urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase recoltate din păduri şi din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național și pentru obținerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de Urmărire a MAterialelor Lemnoase, denumit în continuare SUMAL.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea și administrarea SUMAL.

(3) Pentru categoriile de utilizatori, acolo unde există deja conturi de utilizatori în SUMAL se acordă în continuare drepturile de acces.

 

Art. 3. - Aplicațiile SUMAL disponibile utilizatorilor definiți în prezenta hotărâre sunt :

Aplicația SUMAL Amenajament;

Aplicația SUMAL Ocol;

Aplicația SUMAL Agent – Registrul electronic;

Aplicația SUMAL Wood-Tracking, având ca și corespondent în limba română denumirea de Aplicația SUMAL pentru urmărirea materialele lemnoase;

Aplicația SUMAL Acord;

Aplicația SUMAL IWood-Tracking având ca și corespondent în limba română denumirea de Aplicația SUMAL pentru verificarea materialele lemnoase;

Aplicația SUMAL Contravenții;

Aplicația SUMAL Rapoarte;

Aplicația SUMAL Admin;

Aplicația SUMAL Inspectorul Pădurii

Interfața Grafică SUMAL - portal web.

Art. 4. - (1) Utilizarea SUMAL Amenajament este obligatorie pentru unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, în vederea prelucrării informațiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice și a creerii bazei de date specifice.

(2) Utilizarea SUMAL Ocol este obligatorie pentru:

a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale;

b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ;

(3) Utilizarea SUMAL Agent – Registrul electronic este obligatorie pentru:

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

b) operatorii economici deținători de depozite și depozite temporare;

c) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;

d) operatorii economici care obțin, dețin, transportă și comercializează lemn și produse din lemn altele decât materialele lemnoase

e) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

f) ocoalele silvice care dețin depozite temporare.

(4) Utilizarea SUMAL Wood-Tracking este obligatorie pentru:

a) operatorii economici, care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;

b) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase expediate din depozite;

c) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase expediate din depozite temporare;

d) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;

e) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;

f) transportatorii de materiale lemnoase;

g) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase

(5) Utilizarea SUMAL Acord este obligatorie pentru:

a) structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) Compania Națională ”Imprimeria Națională” S.A. și distribuitorii autorizați ai acesteia;

(6) Utilizarea SUMAL IWood-Tracking este obligatorie pentru

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite în legea care stabilește și sancționează contravențiile silvice; populația are drept de vizualizare a unor informații folosind versiunea Inspectorul Pădurii;

b) birourile vamale;

(7) Utilizarea SUMAL Contravenții este obligatorie pentru:

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite de lege.

b) organizatorii licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă;

(8) Utilizarea SUMAL Admin este obligatorie pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în aplicațiile SUMAL;

(9) Aplicația SUMAL Inspectorul Pădurii este destinată populației;

(10) Aplicațiile SUMAL se pun la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (1) - (9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

(11) Interfața Grafică SUMAL(portal web) este folosita de toți utilizatorii SUMAL; pentru a vizualiza date spațiale. Interfața Grafică SUMAL(portal web) va furniza si populației acele informații care nu au caracter confidențial printr-o interfață numită inspectorulpadurii.ro.

(12) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) și alin.(4) sunt denumiți în continuare profesioniști;

(13) SUMAL Rapoarte este utilizată pentru centralizarea și analiza datelor existente în baza de date.

Art. 5. – (1) Aplicațiile prevăzute la art. 3, sunt utilizate astfel:

a) Aplicația SUMAL Amenajare pentru:

culegerea și prelucrarea informatică a informațiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice;

introducerea proceselor verbale ale conferințelor I și II pentru amenajarea pădurilor, a procesului verbal de recepție, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare;

introducerea bazei de date finale pentru suprafețele amenajate și a hărților aferente în format GIS;

b) Aplicația SUMAL Ocol pentru:

introducerea fișelor de proprietate pentru suprafețele din fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;

introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră;

introducerea și actualizarea listelor cu partenerii persoane fizice și juridice;

declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;

emiterea delegațiilor de marcare;

generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate;

generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;

calculul și generarea actelor de punere în valoare (APV);

verificarea APV;

aprobarea APV;

modificarea / anularea / casarea APV;

emiterea / prelungirea / suspendarea / modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;

generarea autorizației de exploatare;

generarea formularului procesului verbal de predare spre exploatare;

înregistrarea proceselor verbale de controlul al exploatării cu evidențierea prejudiciilor constatate;

înregistrarea proceselor verbale constatare a situațiilor de forță majoră;

înregistrarea actelor de constatare încheiate la expirarea termenelor din autorizația de exploatare;

generarea proceselor verbale de reprimire parțiale/finale cu evidențierea stocurilor;

înregistrarea proceselor verbale de confiscare a materialelor lemnoase;

personalizarea aplicației SUMAL

generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior;

c) Aplicația SUMAL Agent – Registrul electronic pentru:

Înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite / depozite temporare;

generarea proceselor verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

generarea proceselor verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

generarea proceselor verbale de transformare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse transformării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

generarea proceselor verbale de consum prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse consumului intern;

înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;

înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, rezultate în urma procesării, conform art.14 alin (1);

generarea de rapoarte de producție;

d) Aplicația SUMAL Wood-Tracking pentru:

(i) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate;

(ii) înregistrarea avizului de însoțire;

(iii) înregistrarea destinatarului;

(iv) înregistrarea locului de descărcare;

(v) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;

(vi) înregistrarea volumelor transportate pe specii și sortimente în cazul cubajului tehnic;

(vii) completarea specificației în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;

(viii) generarea codului unic online sau a codului offline după caz;

(ix) înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează transportul și momentul finalizării transportului;

(x) înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;

(xi) confirmarea descărcării materialului lemnos;

(xii) generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase în format PDF;

e) Aplicația SUMAL Acord pentru:

(i) emiterea/ suspendarea/acordurilor de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;

(ii) generarea seriei și numărului pentru registrele electronice;

(iii) înregistrarea documentelor cu regim special eliberate profesioniștilor;

f) Aplicația SUMAL IWood-Tracking pentru:

(i) verificarea datelor culese din teren la întocmirea amenajamentelor;

(ii) verificarea APV

(iii) verificarea parchetelor de exploatare;

(iv) verificarea transporturilor de materiale lemnoase;

(v) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase recoltate/transportate;

(vi) introducerea datelor disponibile din DVI, respectiv: nume destinar, număr EORI, numărul declarației vamale (MRN), elementele referitoare la materialele lemnoase, respectiv specia și volumul;

g) Aplicația SUMAL Contravenții –pentru:

(i) înregistrarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice;

(ii) Modul de soluționarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice;

(iii) Generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice/infracțiunile silvice înregistrate în sistem;

(iv) Generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare;

h) Aplicația SUMAL Rapoarte pentru:

(i) generarea de rapoarte privind aplicarea amenajamentelor;

(ii) generarea de rapoarte privind exploatarea masei lemnoase;

(iii) generarea de rapoarte privind transportul materialelor lemnoase;

(iv) generarea de rapoarte privind materialele lemnoase și produsele rezultate din prelucrarea acestora;

(v) generarea de rapoarte privind importurile și exporturile de materiale lemnoase;

i) Aplicația SUMAL Admin pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în sistemul SUMAL.

j) Aplicația SUMAL Inspectorul Pădurii este utilizată pentru verificarea datelor fără caracter confidențial, de către populație, referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase;

k) Interfața Grafică SUMAL - portal web - este folosită pentru vizualizarea datelor spațiale, inclusiv, dar fără a se limita, la amenajamente silvice, puncte de încărcare materiale lemnoase, APV-uri, puncte de descărcare materiale lemnoase, procesări satelitare și pentru a genera alerte, în cazul în care detectează exploatări forestiere neînregistrate în sistem. Interfața Grafică SUMAL are o componentă numită Inspectprulpadurii.ro, care furnizează populației informații care nu au caracter confidențial.

(2) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea aplicațiilor SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Aplicația SUMAL permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de profesioniști în vederea realizării schimbului de date automat.

Art.6. -Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri.

Art.7. Proveniența materialelor lemnoase, așa cum este definită la pct. 38 din anexa la Legea nr.46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:

(1) Pentru parchetele autorizate și predate spre exploatare, constituite în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenuri din afara acestuia: actul de punere în valoare, denumit în continuare APV.

a) APV-ul atestă provenienţa materialelor lemnoase obținute în timpul exploatării parchetelor din:

(i) masa lemnoasă pe picior inventariată și/sau marcată, autorizată şi predată spre exploatare cu autorizație de exploatare cu număr unic generat de SUMAL.

(ii)masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciați în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la lit. i) al căror volum se adaugă la volumul inițial al APV.

b) APV atestă proveniența și în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare,în situația în care în actul de reprimire este menționat acest lucru. În acest caz APV-ul își menține calitatea de document care atestă proveniența legală pentru o perioadă de până la 60 de zile după data reprimirii. În situaţia producerii de calamităţi naturale, constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 60 de zile a APV-ului ca document care atestă provenienţa legală se prelungește cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.

(2) Pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL

(3) Pentru piețe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL

(4) Pentru statele membre UE: documente intracomunitare, respectiv documentele specifice țării de unde au fost obținute materialele lemnoase;

(5) Pentru state din afara UE: avizul de însoțire emis de către deținătorul materialelor lemnoase, în baza declaraţiei vamale de import, denumită în continuare DVI şi, după caz, a licenţei FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea se facă de la locul acordării liberului de vamă. .

(6) Pentru materiale lemnoase care se transbordează și pentru cele care se achiziționează: avizul de însoțire.

(7) Pentru materialele lemnoase confiscate: procesul verbal de confiscare/hotărâre judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL

(8) Ocoalele silvice sunt obligate să-și amenajeze spații de depozitare pentru preluarea în custodie a materialelor lemnoase confiscate sau reținute în vederea confiscării.

Art. 8. - (1) În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedește proveniența acestora și care trebuie să însoțească transportul este avizul de însoţire, pentru care emitenții au obligativitatea transmiterii informațiilor standardizate în SUMAL, și anume:

a) aviz de însoţire primar;

b) aviz de însoțire secundar.

(2) Avizul de însoţire primar este documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare. Model acestuia este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)Avizul de însoţire secundar este documentul de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, fiind diferențiate după cum urmează:

a) pentru materiale lemnoase altele decât cherestelele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 3;

b) pentru cherestele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare: exemplarul 1 însoţeşte materialele lemnoase în timpul transportului şi rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la contabilitatea în care este deschisă gestiunea, care poate fi proprie sau diferită de cea a emitentului, după caz, iar exemplarul 3 rămâne la emitent; în cazul exportului la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire a materialelor lemnoase.

(5) Nu se emit avize de însoţire şi nu există obligația transmiterii informațiilor standardizate în SUMAL pentru:

a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc;

b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;

c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al UE, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL;

d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare.

e) materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spațiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase confiscate.

Art. 9. - (1) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt, după caz:

a) Ocoalele silvice:

(i) pentru materialele lemnoase rezultate în condiţiile legii, din exploatarea în regie proprie de către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare și care se expediază de la locul recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează;

(ii) pentru materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii, care se expediază de la locul de recoltare situat in fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităților administrativ teritoriale, pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte;

(iii) pentru materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii, a masei lemnoase provenită din vegetație forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, care se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competență;

b) operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional;

(2) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (3) sunt, după caz:

a) ocoalele silvice:

(i) pentru materialele lemnoase care urmează a fi transportate, de la locul de depozitare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, instituţiilor publice, instituţiilor de cult, dacă fac dovada deţinerii cu documente legale; a acestora, cu precizarea punctului de descărcare

(ii) pentru materialele lemnoase confiscate care se expediază de la spațiul de depozitare;

(iii) pentru materialele lemnoase transbordate, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase;

(iv) pentru materialele lemnoase refuzate/nerecepționate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora

b) administraţiile pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri,, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;

c) operatorii economici care depozitează/prelucrează/sortează şi/sau comercializează în condiţiile legii materiale lemnoase pe care le expediază din depozite;

d) operatorii economici, pentru materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă;

e) operatorii economici proprietari ai materialelor lemnoase transbordate, dacă nu au solicitat unui ocol silvic să emită aviz de însoțire secundar pentru materialele lemnoase respective, cu încadrarea în perioada de valabilitate a avizului de însoțire inițial al materialelor lemnoase transbordate.

(3) Emitenţii prevăzuţi la alin. (1) și (2) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoţire şi de exactitatea datelor înscrise.

Art.10. - (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoțire este obligat să introducă în aplicația SUMAL informațiile standardizate prevăzute de aceasta, iar după obținerea codului online sau offline, după caz, este obligatorie înscrierea acestuia pe avizul de însoțire.

(2) Emitentul avizului de însoţire este obligat să încarce, după caz, online sau offline, informaţiile standardizate în aplicaţia SUMAL la momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosind dispozitivul aflat în dotarea transportatorului, dacă volumul materialelor lemnoase care se transportă este de cel puțin 1 metru cub;

(3) După recepţionarea informaţiilor standardizate prevăzute la alin. (1) și (2), transmise în format corect şi complet, SUMAL generează un cod offline sau online, după caz, precum şi data, ora și minutul, pentru care există obligaţia înscrierii în avizul de însoţire.

(4) După obținerea informațiilor prevăzute la alin. (1) și înscrierea lor în avizul de însoţire, emitentul avizului semnează avizul de însoțire pentru înscriere împreună cu conducătorul mijlocului de transport.

(5) Emitentul avizului de însoțire nu este obligat să introducă în sistem informațiile standardizate la momentul începerii transportului de la locul de recoltare, dacă materialele lemnoase care se transportă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) volumul pentru care se întocmește avizul este de până la 3 metri cubi;

b) sunt transportate cu atelaje de la locul de recoltare;

c) destinatarul acestora este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de profesionist;

d) locul de descărcare este domiciliul/sediul destinatarului.

(6) În cazul prevăzut la alin (5), la momentul emiterii avizelor de însoţire primare, emitentul acestora nu are obligaţia înscrierii codului unic, a datei, orei și minutului, existând doar obligaţia înscrierii datei şi orei plecării transportului, precum și a datei, orei și minutului până la care este valabil avizul.

(7) În cazul prevăzut la alin (5) emitentul acestor avize de însoţire a materialelor lemnoase are obligaţia ca, în termen de maximum 7 zile de la data şi ora plecării transportului, să obţină codul unic de pe dispozitivul din dotarea sa, pentru fiecare aviz emis şi să îl înscrie pe exemplarul 2 și 3 al avizelor de însoţire.

(8) În cazul transportului materialelor lemnoase cu un volum cuprins între 0,1 metri cubi și 1 metru cub, informațiile standartizate se transmit în SUMAL de pe dispozitivul aflat în dotarea emitentului, acesta avănd obligația de a înscrie în avizul de însoţire codul offline/online, precum şi data, ora și minutul, generate de Aplicație/SUMAL, fără a exista obligația ca dispozitivul emitentului să însoțească transportul.

(9) Materialele lemnoase expediate cu încălcarea dispozițiilor alin. (2)-(8) nu au proveniență legală, dacă pentru avizele de însoțire emise nu au fost obținute codurile offline/online în condițiile reglementate.

(10) În cazul în care transportul a început în baza unui cod offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul online, precum şi data, ora și minutul obtinerii, pe care conducătorul mijlocului de transport are obligaţia să le înscrie în avizul de însoţire.

(11) În cazul în care SUMAL nu generează codul online din cauza introducerii eronate a informațiilor standardizate referitoare la nr. APV sau nr. aviz de însoțire, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul, iar emitentul are obligația de a corecta datele introduse în vederea obținerii codului online și a continuării transportului, în baza procedurilor stabilite prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prevăzut la art. 5 alin. (2).

(12) În cazul în care SUMAL nu generează codul unic din cauza informațiilor standardizate referitoare la specie și volum, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul și de a anunța telefonic structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură despre situația creată, iar structura teritorială de specialitate realizează control și, după caz, aplică măsurile legale;

(13) La finalizarea transportului destinatarul utilizator de SUMAL Agent – Registru electronic, are obligaţia, în perioada de valabilitate a avizului, de a verifica veridicitatea codului unic, data, ora și minutul, prin interogarea aplicaţiei SUMAL la locul de descărcare, precum şi corectitudinea datelor înscrise în avizul de însoțire, înainte de descărcarea efectivă a transportului. Interogarea are rolul de luare în evidență a cantităților avizate. Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligația ca în termen de 48 de ore să valideze în aplicație volumul recepționat.

(14) Dacă se constată diferențe față de toleranțele admise între volumul avizat și volumul recepționat, destinatarul materialelor lemnoase are obligația notificării structurii teritoriale a autorității publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maxim 24 de ore de la constatare.

(15) Pentru situațiile prevăzute la alin. (14) procedurile cu privire la stabilirea obligațiilor și responsabilităților destinatarului și expeditorului materialelor lemnoase se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(16) În cazul în care destinatarul nu este utilizator SUMAL transportatorul are obligația de a confirma finalizarea transportului materialului lemnos în aplicație, la locul de descărcare, după cum urmează:

a) online dacă locul de descărcare este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM

b) offline dacă locul de descărcare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM; în acest caz conducătorul mijlocului de transport are obligația de a păstra aplicația activată și după finalizarea transportului până la intrarea într-o zonă cu semnal GSM.

(17) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase, care au fost expediate de la locul recoltării, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, este obligatorie obţinerea codului unic, precum şi a datei, orei și minutului de pe dispozitivul transportatorului şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.

(18) Este obligatorie înscrierea de către transportatori sau profesionişti, după caz, în avizele de însoţire a codului online, precum şi a datei, orei și minutului într-un termen de maximum 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.

(19) În situația în care transportul se realizează de la locul de achiziție/depozitare/custodie/acordare a liberului de vamă, emitentul avizului de însoţire secundar are obligaţia utilizării aplicației în vederea transmiterii online în SUMAL, a informaţiilor standardizate şi înscrierea în avizul de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei și minutului, generate de SUMAL, de pe dispozitivul aflat în dotarea sa.

(20) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate care au fost expediate de la locul de achiziție/depozitare/custodie/acordării liberului de vamă, sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport, este obligatorie obţinerea codului unic, de pe dispozitivul aflat în dotarea emitentului, precum şi a datei, orei și minutului şi înscrierea lor în avizul de însoţire secundar care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate.

(21) În cazul primirii, provenienţa materialelor lemnoase este asigurată dacă sunt însoțite de avizul de însoţire primar/secundar valabil, pentru care au fost introduse informațiile standardizate și este generat de SUMAL codul online sau de documentele comunitare pentru materialele lemnoase provenite din statele membre ale Comunității Europene.

(22) În cazul depozitarii/deţinerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au provenienţa dacă au fost primite cu documente care dovedesc proveniența în condițiile prezentelor Norme;

(23) Dispozitivul însoţeşte în mod obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport având obligația de a asigura conexiunea de date mobile activă și receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului până la destinație. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicației SUMAL,respectiv realizarea de transporturi multiple cu același cod unic.

(24) În situația în care dispozitivul care însoțește mijlocul de transport devine nefuncțional, conducătorul mijlocului de transport are obligația opririi transportului și contactează deținătorul mijlocului de transport care asigură înlocuirea dispozitivului nefuncțional cu un dispozitiv funcțional, care să însoțească transportul până la destinație.

Art. 11. – (1) Materialele lemnoase nu au proveniență în următoarele cazuri:

a) dacă la expedierea/transportul/primirea acestora nu sunt însoțite de aviz de însoțire valabil, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 8 alin. (5);

b) dacă la expedierea/transportul/primirea acestora sunt însoțite de aviz de însoțire valabil, dar fără să fi fost generat, după caz, codul offline și/sau online prin aplicația SUMAL conform prevederilor prezentelor norme, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10 alin (5);

c) dacă la expedierea/transportul/primirea acestora, sunt însoțite de aviz de însoțire în care informațiile înscrise referitoare la specie, sortiment, număr piese, volum, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, așa cum sunt prevăzute la art. 14 alin (5) și (6), nu corespund cu cele ale materialelor lemnoase pentru care a fost emis avizul;

d) dacă sunt abandonate;

e) dacă sunt provenite din statele membre ale UE și profesionistul nu a realizat înregistrarea în INTRASTAT în termenul prevăzut de reglementările în vigoare; în acest caz, materialele lemnoase pot fi puse în circulație și înainte de înregistrarea în INTRASTAT, dar sunt fără proveniență dacă înregistrarea nu este făcută în termenul legal.

(2) Pentru a stabili proveniența materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, acesta are obligaţia să parcurgă procedurile legale în vederea stabilirii proprietarului de drept ale acestora; pentru materialele lemnoase care nu sunt revendicate de către proprietar în termenul prevăzut de lege, sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin.(2) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, ocoalele silvice care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de însoţire a materialelor lemnoase conform prevederilor prezentelor norme.2

Art.12.- (1) Nu sunt materiale lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, următoarele:

a) produsele din lemn sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, brichete, pelete sau forme similare aferente codului 4401;

b) produsele din lemn lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat aferente codului 4407.

(2) Produsele din lemn, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie însoţite pe perioada transportului de avize de însoţire a mărfii, pe care se înscrie codul unic generat de aplicația SUMAL Agent – Registrul electronic.

Art. 13. - (1)Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabilește la începutul transportului cu mijloace de transport auto, proporțional cu distanța ce urmează a fi parcursă, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanțe:

a) până la 8 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;

b) de la 8 ore până la 12 ore la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;

c) de la 13 ore până la 18 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;

d) de la 19 până la 36 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;

e) de la 37 ore până la 48 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de peste 500 km până la 1000 km.

 

(2) Data, ora și minutul plecării transportului este considerată data, ora și minutul generării codului offline sau online, pentru care emitentul avizului are obligația înscrierii în avizul de însoțire, iar pentru cazurile în care nu există obligația generării codului online/ofline,data, ora și minutul plecării transportului este data, ora și minutul eliberării documentului de transport;

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoţire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport feroviar/naval, conform prevederilor legale; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităţilor vamale, reprezentantul biroului vamal având obligaţia ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea codului online înscris în avizul de însoţire a materialelor lemnoase şi să consemneze pe acesta, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, atât data şi ora verificării valabilităţii codului unic online, cât şi data şi ora acordării liberului de vamă.

(4) Avizele de însoţire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL de către emitent; în situaţia transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor emite avize de însoţire pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport, conform procedurilor care se vor stabili prin ordin de ministru.

(5) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile prezentelor norme.

(6) Transportatorul are obligația să se încadreze, în timpul transportului, în timpii aferenți distanței parcurse de la începutul acestuia, cu încadrarea în fiecare categorie de distanță, conform alin. (1), cu luarea în considerare a timpilor de oprire reglementați.

Art. 14. - (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase și produselor din lemn se realizează, după caz:

a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm. se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la li.a) sau lit.b) acesta se așează în figuri geometrice iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii;

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;

e) pentru cherestele volumul se exprimă în m.c și se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac și pachetizat;

f) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc;

(2) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) și b), emitentul avizului de însoțire are obligația de a înscrie în aplicație sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea pieselor. Aplicația va genera automat volumul și numărul de piese pentru fiecare specie și sortiment. Emitentul va înscrie datele generate de aplicație în avizul de însoțire;

(3) În cazul inventarierii lemnului rotund, a cărui diametru la capătul subțire este mai mic de 20 cm, emitentul avizului de însoțire nu are obligația înscrierii în aplicație a diametrului la mijloc și a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz emitentul are obligația înscrierii în aplicație a sortimentului, speciei și a volumului aferent, obținut prin cubaj tehnic. Această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele așezate în figuri geometrice, supuse aceluiași transport, au diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm;

(4) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiași transport, al căror diametre la capătul subțire se încadrează în ambele categorii, emitentul avizului de însoțire are obligația de a înscrie în aplicație sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea tuturor pieselor, chiar dacă sunt și piese cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm.

(5) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin.(1) lit. a) și b), se admit următoarele toleranțe:

a) 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăți;

b) 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 bucăți;

c) 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăți;

(6) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice în condițiile alin. (3) se vor utiliza factori de transformare pentru care se va preciza în avizul de însoțire metoda prin care a fost determinată valoarea acestora. În aceste situații toleranța de măsurare admisă este de 2% din volumul total;

(7) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare.

(8) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabilea acestora, cu luarea în considerare a umidității măsurate la momentul expedierii

Art. 15.- (1) Avizele de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu regim special.

(2) Emitenții sunt obligați să emită avize de însoțire de la locul de încărcare folosind una din următoarele opțiuni:

a) formulare tipărite, care se prezintă în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de securizare aplicate pe exemplarul 1, care se tipăresc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

b) formulare care se editează, se generează obligatoriu online în format PDF de aplicația SUMAL după introducerea informațiilor standardizate și se printează în trei exemplare.

(3) Caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabilesc de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe bază de protocol cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

(4) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se tipăresc cu culoare neagră pe fond verde pe primul exemplar, cu culoare neagră pe fond alb pe al doilea exemplar şi cu culoare neagră pe fond roz pe al treilea exemplar.

(5) Formularele avizelor de însoţire prevăzute la alin. (2) lit. a), se distribuie de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în baza acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare emitenți, prin aplicaţia SUMAL Acord;

(6) După tipărirea formularului avizului de însoțire prevăzut la alin. (2) lit. b) în trei exemplare, emitentul avizului de însoțire se completează olograf rubricile prevăzute în aviz pentru care nu există obligativitatea transmiterii informațiilor standardizate în sistem.

(7) Avizele prevăzute la alin. (2) lit. b) se emit, de către persoane împuternicite prin act administrativ de către profesioniști, în baza credențialelor atribuite cu rol de emitenți, cu respectarea prezentelor norme.

Art. 16. - (1) Acordul prevăzut la art. 15 alin. (5) se eliberează profesioniştilor îndreptăţiţi care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competenţă al emitentului, în baza unei solicitări scrise;

(2) În cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ocolului înființat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" și bazelor experimentale din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea”.

(3) Acordul este valabil dacă se menţin condiţiile îndeplinite la data emiterii şi dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia;

(4) Pe perioada de valabilitate a acordului, profesioniştii îndreptăţiţi procură documentele cu regim special de la distribuitorii autorizați ai Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., ori de câte ori consideră necesar, în baza aceluiași acord.

(5) Utilizarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se face numai de către categoriile de emitenţi prevăzuţi la art. 9, în baza Acordului şi numai în perioada în care acesta nu este suspendat sau anulat.

(6) Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile;

(7) Seria și numărul unic al Sumal Agent - Registrul electronic, , este atribuită de Aplicația Acord, în momentul eliberării acordului. În momentul deschiderii de noi utilizatori conform art. 4 alin. (3), sau închiderea lor, pentru care sunt atribuite serie și număr pentru Sumal Agent - Registrul electronic, profesionistul solicită emitentului revizuirea acordului existent. Emitentul, după caz , atribuie serii și numere pentru noii utilizatori sau anulează seriile și numerele pentru utilizatorii declarați închiși,;

(8) Acordul încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării utilizatorului, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL;

(9) Profesionistul are obligația să comunice de îndată structurilor teritoriale ale autorității publice care răspunde de silvicultură,schimbările survenite ca urmare a încetării contractului de muncă al persoanei desemnate să emită avize de însoțire, în vederea retragerii drepturilor de acces la toate aplicațiile SUMAL. Profesionistul este direct răspunzător de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aliniat, precum și de efectele neîndeplinirii acestor obligații;

(10) Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.17. – (1) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase sunt completate corespunzător dacă în rubricile prevăzute de formular sunt înscrise următoarele :

a) Rubrica 1 ”Expeditor”: datele de identificare ale proprietarului/deținătorului legal al materialelor lemnoase;

b) Rubrica 2 ”Punct de încărcare”: denumirea punctului de încărcare unde au fost obținute legal materialele lemnoase, pentru care SUMAL generează coordonate GPS obligatoriu de la punctul de încărcare.;

c) Rubrica 3 ”Document de proveniență”:

(i) numărul unic APV generat de SUMAL înscris în avizul de însoțire primar, dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase;

(ii) indicativul cu care a fost înregistrat depozitul în SUMAL, înscris în avizul de însoțire secundar dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit

declaraţia vamală de import sub forma "DVI nr. . . . . ./data. . . . " înscrisă în avizul de însoțire secundar dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din import din state terţe este situat în locul acordării liberului de vamă;

seria și numărul avizului de însoțire inițial înscris în avizul de însoțire secundar dacă materialele lemnoase sunt transbordate;

seria și numărul avizului de însoțire care face dovada deținerii materialelor lemnoase înscris în avizul de însoțire secundar, în cazul expedierii acestora din locuri în care sunt deținute de persoane fizice/juridice,

numărul APV/seria și numărul avizului de însoțire primar care face dovada deținerii materialelor lemnoase la locul recoltării/depozitării înscris în avizul de însoțire primar/secundar în cazul achiziției de la persoanele fizice proprietare de păduri,

d) Rubrica 4 ”Cod unic” codul unic generat de SUMAL obținut după introducerea și transmiterea informațiilor standardizate;

e) Rubrica 5 ”Data, ora și minutul generării codului unic de către SUMAL: data ora și minutul la care a fost obținut codul unic;

f) Rubrica 6 ”Destinatar”: datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice destinatare;

g) Rubrica 7. ”Punct de descărcare”: denumirea profesionistului și numărul unic al SUMAL Agent - Registrul electronic sau denumirea și adresa indicată de persoanele fizice/juridice destinatare, în cazul în care acestea nu au calitatea de profesionist;

h) Rubrica 8. ”Transport întrerupt din cauza”: în cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea. Conducătorul auto/proprietarul materialelor lemnoase se adresează în scris unui ocol silvic sau unității de poliţie competentă teritorial, anunţând despre momentul iniţial al întreruperii, anunț care se face în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoţire. Ulterior, reprezentantul împuternicit al ocolului silvic, în baza actului de constatare a întreruperii transportului, operează în SUMAL perioada de prelungire a valabilității și o consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoţire a transportului, prelungind valabilitatea avizului de însoţire a materialelor lemnoase, certificând cu nume, semnătură şi sigiliu.

i) Rubrica 9. ”Specificația”:

(i) specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul, număr de piese pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

(ii) specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

(iii) în cazul pomilor de Crăciun, numărul de bucăți și volumul convențional al acestora, care este de 0,01 mc/bucată; la constituirea APV-lui pentru pomii de Crăciun se va utiliza volumul convențional;

(iv) specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul, numărul de piese pentru lemnul rotund transportat în condițiile art. 14 alin. (4), exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

(v) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în coloana (3) în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, în numere cu două zecimale;

(vi) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire;

(vii) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

(viii) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

(ix) pentru cherestele, în avizul de însoţire, la rubrica "TOTAL" se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici şi comercianţii pot înscrie şi volumul conform specificaţiilor din contract sau specificaţiilor din standarde la rubrica "Alte specificaţii."

(x) în situaţia în care spaţiul destinat specificaţiei de la rubrica nr. 10 este insuficient, respectiv numărul pieselor/bucăţilor/coletelor care trebuie înscrise în avizul de însoţire depăşeşte numărul rândurilor din aviz,emitentul întocmeşte o specificaţie-anexă similară rubricii nr. 10, pe care se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Specificaţie-anexă la avizul de însoţire, seria . . . . . . . . . . . şi nr. . . . . ", înscriindu-se seria avizului de însoţire pe care îl completează anexa respectivă. Totodată, pe avizul de însoţire se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Continuare specificaţie în anexă", iar în rubrica nr. 10 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se şi cantitatea din specificaţia anexată.

(xi) la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea științifică a speciei.

j) Rubrica 10. ”Data și ora plecării transportului” se completează de către emitentul avizului în urma generării de aplicație; în cazul emiterii avizului dintr-o zonă fără acoperire GSM, emitentul avizului înscrie în aviz data, ora și minutul generării codului offline; în situația în care nu există obligația obținerii codului online/offline, emitentul avizului de însoțire va consemna data, ora și minutul eliberării documentului de transport;

k) Codul unic, codul offline, după caz, data, ora și minutul prevăzute se consemnează în mod obligatoriu în avizele de însoţire.

l) Rubrica 11. ”Perioada de valabilitate” se completează cu data, ora și minutul până la care este valabil avizul, în funcție de distanța identificată între punctul de încărcare și punctul de descărcare operat de emitent, în limita maximă a perioadei de valabilitate a avizului, prevăzută la art. 13 alin.(1).

m) Rubrica 12 ”Emitent” se completează cu denumirea persoanei juridice din care face parte persoana împuternicită să emită avize de însoțire, precum și cu numele, prenumele și semnătura acesteia;

n) Rubrica 13 și 14 din aviz se completează cu datele de identificare ale persoanelor prevăzute în formular, care semnează în rubrica destinată;

Art. 18. - (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 8 alin. (2) și (3) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.

(2) În cazul exportului materialelor lemnoase, proveniența acestora este dovedită numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care realizează exportul, iar pe lângă celelalte informaţii prevăzute de prezentele norme, în avizul de însoţire a materialelor lemnoase este înscris codul unic valid, emis în condiţiile prezentelor norme. În declaraţia vamală de export se vor înscrie expeditorul/exportatorul şi destinatarul materialelor lemnoase, aşa cum sunt înscrise în avizul de însoţire;

b) destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE şi corespunde cu operatorul economic înscris în declaraţia vamală de export la rubrica destinatar;

c) în situaţia în care se constată că materialele lemnoase supuse operațiunii vamale se regăsesc în una din situațiile prevăzute la art.11 lit. a), b) și c) sau avizul de însoţire nu este emis conform prevederilor prezentelor norme, autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua.

(3) Potrivit legii, în situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă, materiale lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase, autorităţile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situaţia. Dacă personalul silvic constată şi certifică în scris în cel mai scurt timp că aceste produse din lemn nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase aşa cum sunt definite în Legea 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, operaţiunea vamală poate continua.

Art. 19. - (1) Spaţiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/sortează/comercializează materialele lemnoase, pentru care au fost obținute coordonatele geografice și declarate structurii teritoriale din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură poate fi:

a) depozit, înființat pe o perioadă nedeterminată; depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea, platformele ori rampele neavând regimul depozitelor.

b) depozit temporar, înființat pe o perioadă determinată; procedura de înființare și funcționare a acestora se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (10)

(2) Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim în ceea ce privește provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(3) Pieţele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice au același regim în ceea ce privește provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase

(4) Comercializarea materialelor lemnoase în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării şi comercializării materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condiţiile legii.

Art. 20. - Deţinătorii depozitelor prevăzute la art. 19 alin. (1),(2) și (3) din prezentele norme au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic pentru fiecare depozit/depozit temporar, identificat prin număr unic, în care să opereze transformările - sortări, declasări, consumuri, gaterări -, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de o dată pe lună; în cazul în care înregistrarea se face o singură dată pe lună, termenul de operare este data de 15 a lunii următoare lunii în care se face transformarea;

b) să-și însușească prin semnătură a conducătorului sau a persoanei împuternicite, situația lunară tiparită a depozitului/depozitului temporar, așa cum se generează în aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic;

c) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic;

d) să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte autorităţilor de control documentele solicitate.

e) să utilizeze aplicațiile SUMAL prin asigurea unei conexiuni permanente la internet;

f) să opereze transformările - sortări, declasări, consumuri, gaterări – în aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic și să-și însușească prin semnătură a conducătorului sau a persoanei împuternicite situația la zi a depozitului/depozitului temporar, în maxim 24 de ore la solicitarea scrisă a personalului care are calitatea de agent constatator.

Art. 21. – (1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență, așa cum sunt definite la art. 11.

(2) În cazul în care avizul de însoţire nu este completat cu un cod unic valid, emis în condiţiile art. 10 din norme, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase este obligat să comunice codul invalid de îndată, în scris, împreună cu datele de identificare ale mijlocului de transport, către structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea verificării, în maximum 48 de ore de la comunicare, şi luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris operatorului economic că poate primi materialele lemnoase respective.

(3) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părţi, ale conducătorului auto şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoţire.

(4) Datele prevăzute la alin. (3) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Art. 22. - (1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.

(2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23. – (1) Achiziţia de materiale lemnoase de către operatori economici de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se face pe baza borderoului de achiziţie material lemnos, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În funcție de localizarea materialelor lemnoase care se achiziționează, achiziţia de materiale lemnoase în condițiile alin.(1) se face, după cum urmează:

a) în situația în care achiziția se face de la locul de recoltare, avizul de însoțire primar se emite de ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, în baza actului de punere în valoare;

b) în situația în care achiziția se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoțire secundar se emite de către ocolul silvic competent treritorial, în baza avizului de însoţire care atestă proveniența materialelor lemnoase.

 

Art. 24. - Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire a materialelor lemnoasese se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică unităţii de unde au fost procurate.

Art. 25. - Operatorii economici care au calitatea de emitenţi şi în cadrul cărora funcţionează personal împuternicit să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din prezentele norme procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare, dacă optează pentru utilizarea avizelor de însoțire prevăzute la art .15 alin. (2) lit. a). .

Art. 26. – Informațiilor introduse și generate în aplicațiile SUMAL se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control și raportare.

Art. 27. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 

 

Anexa nr. 1

la norme

Termeni și expresii utilizate

 

Art. 1. – (1) În sensul normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre a Guvernului, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără,în baza unui borderou de achiziţie, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal de persoane fizice şi care provin din:

i) păduri proprietate a persoanelor fizice;

ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

iii) vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier.

b) APV – act de punere în valoare

atelaj - ansamblu format din animalele de tracțiune, harnașamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag;

c) cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;

d) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;

e) controlul provenienţei materialelor lemnoase, al circulaţiei materialelor lemnoase, al depozitelor de materiale lemnoase, al instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund: acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;

f) cubaj tehnic –metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase așezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;

g)_credențiale – informațiile necesare pentru asigurarea accesului utilizatorilor la aplicațiile SUMAL, informații care vor fi de tip user și parolă

h) custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deţinătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deţinătorul fizic al materialelor lemnoase şi se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii ori infracţiuni;

i) deţinător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică care deţine materiale lemnoase;

j) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;

k) dispozitiv-terminal electronic ale cărui caracteristici permit conexiunea la internet , utilizarea aplicațiilor SUMAL și localizarea GPS;

DVI – declarație vamală de import

l) Inspectorul Pădurii – aplicație mobilă și web care permite accesul populației la informații publice din SUMAL

intermedierea în comerţul cu materiale lemnoase - activitate comercială prin care intermediarul mijloceşte încheierea unor afaceri între comercianţi în baza contractului specific de intermediere şi în schimbul unei remuneraţii. Intermedierea exclude deţinerea de materiale lemnoase şi vânzarea în nume propriu a materialelor lemnoase de către intermediar;

m) lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund;

n) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

o) licență FLEGT – licențe emise conform art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala importatorului.

p) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;

q) reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reţinerea se aplică de agentul constatator şi în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) mijloc de transport - autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, şlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă şi cu care se transportă materiale lemnoase , respectiv lemn și produse din lemn.

s) transbordare - operațiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc de transport

t) transportator – orice persoană fizică sau juridică, deținător legal al unui mijloc de transport, care efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn și produse din lemn;

(2) Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament şi se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la norme

AVIZ DE ÎNSOŢIRE PRIMAR REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

Data emiterii................/.................../..............

Seria ......... Nr ..............

 

1. Expeditor....................................................................................

Nr. Reg. Com., CUI/CNP ....................................................................

Sediul/ Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)...................................................

...............................................................................................................

2. Punct de încărcare ............................................................... (denumire, locaţie/Ocol silvic)........................................................

3.Doc.provenienţă................................................................................

(APV nr.)

4. Cod unic...........................................................................................

5..Data, ora și minutul generării codului unic de către SUMAL .....................................................................................................

6. Destinatar.................................................................................... Nr. Reg. Com., CUI /CNP,.......................................................

Sediul/Domiciliul (Loc., str. nr. jud.) ............................................................................................................................................................................................................

7. Punct de descărcare:................................................................ ...........................................................................................................( denumire deținător, adresa, Nr. Registru electronic) .

8. Transport întrerupt din cauza....................................................

Perioada întreruperii......................................................................

Viza ........................................ ...........efectuată de OS/Post poliţie

9.SPECIFICAŢIA

Nr. crt. Nr. buc. Sortiment / Specia Volum (m3) Nr. crt Nr. buc Sortiment / Specia Volum (m3)

(0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3)

 

 

 

 

TOTAL

TOTAL GENERAL

10. Data şi ora plecării transportului:.......................................................

Cod offline: ..............................................................................................

Semnături 1)................................................./2)........................................ 11. Perioada de valabilitate:

Data, ora și minutul până la care este valabil avizul ........................................................................................................

13. Emitent: ………..........................…………......................................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

.....................................................

Semnătura;................................... 14. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ..................nr..................

Conducătorul mijlocului de transport :

Numele şi prenumele .......................................

CNP .................................................................

Semnătura ........................................................

Date identificare permis vamal ........................ 15. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

…………………….………………………………

 

Semnătura: ………………………...............................

 

* Avizele de însoțire emise în format pdf prin aplicația SUMAL nu au elemente de securizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la norme

 

 

AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

(Materiale lemnoase altele decât cherestele)

Data emiterii................/.................../..............

Seria ......... Nr ..............

 

1. Expeditor .................................................................................

Nr. Reg. Com./ CUI ...........................................................................

Sediul/ Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)....................................................

..............................................................................................................

2. Punct de încărcare........................................................................ (denumire, locaţie)

3. Doc.provenienţă.................................................................................

(Nr. Registrul electronic de evidenţă material lemnos; Nr. Aviz. de însoţire; Document intracomunitar; DVI; Licenţa FLEGT)

4. Cod unic...........................................................................................

5. Data, ora și minutul generării codului unic de către SUMAL .....................................................................................................

6. Destinatar......................................................................................

Nr. Reg. Com, CUI /CNP,...........................................................

Sediul/Domiciliul(Loc.,str.,nr.,jud.) ......................................................................................................................................................................................................................

7. Punct de descărcare:..................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ (denumire deținător, adresa, Nr. Registru electronic)

8. Transport întrerupt din cauza........................................................

Perioada întreruperii..........................................................................

Viza ........................................ efectuată de OS/Post poliţie ................................. ......................................................................

9. SPECIFICAŢIA

Nr. crt. Nr. buc. Sortiment / Specia Volum (m3) Nr. crt Nr. buc Sortiment / Specia Volum (m3)

(0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3)

 

 

 

 

 

10. Data şi ora plecării transportului

...............................................................................

Semnături 1)................................../2)........................................ 11. Perioada de valabilitate

Data, ora și minutul până la care este valabil avizul

...................................................................................

12. Emitent:

..........................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

.................................................

 

Semnătura;.............................. 13. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ......................nr..

Conducătorul mijlocului de transport :

Numele şi prenumele ......................................

CNP ...............................................................

Semnătura ......................................................

Date identificare permis vamal ....................... 14. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

 

…………………….…………………………………

 

Semnătura: ………………………..............................

* Avizele de însoțire emise în format pdf prin aplicația SUMAL nu au elemente de securizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la norme

 

AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

(Cherestele)

Data emiterii................/.................../..............

Seria ......... Nr ..............

 

1. Expeditor..................................................................................

Nr. Reg. Com./ CUI/CNP .....................................................................

Sediul/ Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)....................................................

...............................................................................................................

2.Punct de încărcare............................................................... (denumire, locaţie)

3. Doc.provenienţă.................................................................................

(Nr. Registrul electronic de evidenţă material lemnos; Nr. Aviz. de însoţire; Document intracomunitar; DVI; Licenţa FLEGT)

4. Cod unic...........................................................................................

5. Data, ora și minutul generării codului unic de către SUMAL .....................................................................................................

6. Destinatar......................................................................................

Nr. Reg. Com., CUI / CNP............................................................

Sediul/Domiciliul(Loc.,str.nr.jud.) ..................................................................................................................................................................................................................................

7. Punct de descărcare:.................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................... (denumire deținător, adresa, Nr. Registru electronic)

8. Transport întrerupt din cauza........................................................

Perioada întreruperii..........................................................................

Viza ........................................ efectuată de OS/Post poliţie ................................. ......................................................................

9. SPECIFICAŢIA

 

Nr.crt. Sortiment /specie U.M. Cantitate Observaţii

0 1 2 3 4

 

 

 

 

TOTAL

 

10. Data şi ora plecării transportului

.............................................................................. 11. Perioada de valabilitate

Data, ora și minutul până la care este valabil avizul

...................................................................................

12. Emitent:

..........................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

.................................................

 

Semnătura;............................... 13. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ......................nr..

Conducătorul mijlocului de transport :

Numele şi prenumele ......................................

CNP ...............................................................

Semnătura ......................................................

 

Date identificare permis vamal ....................................... 14. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

 

…………………….…………

Semnătura: ………………………..............

* Avizele de însoțire emise în format pdf prin aplicația SUMAL nu au elemente de securizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la norme

ACHIZITOR:. .....................................................................

Nr. reg. Com/CUI ..................................................................

Sediul (loc., str., nr. , jud.)......................................................

 

BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOS

Nr. ……… data …………….................…

(de la persoane fizice proprietare de păduri)

 

 

Nr. crt. Data achiziţiei Persoana fizică vânzătoare Sortiment şi specie material lemnos achiziţionat Cantitate

(m3) Aviz de însoţire primar (de la pădurea aflată în proprietate) Cod unic online Preţ unitar (lei/m3) Valoare

(lei) Avans

(lei) Suma plătită (lei) Semnătura de primire

a sumei

Numele şi prenumele Domici

liul CNP /

CI

Nr seria

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

 

 

 

Total lemn rotund achiziţionat

Total alte sortimente achiziţionate

Total lemn foc achiziţionat

TOTAL GENERAL

 

 

Adresă ASFOR Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

 

DOAMNEI ERIKA STANCIU - SECRETAR DE STAT MMAP STIMATĂ DOAMNĂ,

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, întrunit în data de 30.09.2016, apreciază că OUG nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice nu este aplicabilă în forma în care se prezintă, fiind o reglementare excesivă şi care nu ţine seama în totalitate de specificul activităţilor din exploatarea şi industrializarea lemnului. în acest sens, vă supunem atenţiei următoarele propuneri:

1.Solicităm reglementarea unui regim diferenţiat între tipurile de prejudicii de exploatare, în vederea tratării acestora în mod obiectiv. Uneori se produc inevitabil prejudicii ca urmare a unor cauze care nu ţin de activitatea operatorului. între acestea menţionăm: condiţiile de relief, dimensiunea şi conformaţia coroanei arborilor, defecte interne ale trunchiului, condiţiile de marcare etc.

2.Cu toate că actele normative în vigoare referitoare la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase prevăd abateri / toleranţe în ceea ce priveşte determinările efectuate, modificarea adusă Legii nr. 171/2010 prin OUG nr. 51/2016 NU PREVEDE NICI O TOLERANŢĂ ADMISĂ la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase de către agenţii constatatori.

Ordinul nr. 1323/2015 emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculării volumului de lemn destinat valorificării, legiferează abateri acceptate din volumul total pentru metodele dendrometrice utilizate la evaluarea volumului.

Diametrul arborilor, a părţilor de arbori şi a sortimentelor de lemn rotund se determină folosind clupa forestiera. Norma de metrologie legală NML 082-13 - Echipamente electronice şi mecanice pentru măsurarea lemnului rotund din 13.11.2013 legiferează o toleranţă de ± 2,5 mm la determinarea oricărui diametru dintr-o secţiune transversală. în plus, prin măsurarea cu clupa forestieră diametrul se rotunjeşte la cm întregi, ceea ce implică de asemenea o toleranţă.

HG nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare legiferează o serie de factori ce influenţează toleranţa admisă a instrumentelor de măsură, din care enumerăm pe cele care pot afecta acurateţea măsurătorilor efectuate cu clupa forestieră - condiţiile climatice (temperatură, umiditate), condiţiile mecanice (vibraţii, şocuri, suprafeţe neregulate, suprafeţe alunecoase) şi condiţii legate de operator (specializare, experienţă).

STAS-urile în vigoare (STAS 6455 - 71 şi STAS 13569 - 13) prevăd toleranţe atât la măsurarea diametrului, cât şi la măsurarea lungimii.

3.Măsurarea cherestelei în stare verde necesită de asemenea o toleranţă la grosime şi lăţime, pentru că procesul de uscare naturală produce contrageri în intervale relativ scurte de timp. Din cercetările ştiinţifice în domeniu şi standardele în vigoare (STAS 6455 - 71, utilizat şi de organele vamale), diferenţa de volum se încadrează între 7% -11%.

4. Prevederea din OUG nr. 51/2016 privind confiscarea mijlocului de transport dacă se găsesc diferenţe de volum, devine, ţinând seama de cele arătate anterior, un abuz care încalcă un drept garantat în Constituţie şi care ar conduce la o sancţiune fără vinovăţie.

5.Pentru lemnul de foc, HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare legiferează o limită admisă de perisabilitate de 0,4% la transport şi de 7% la depozitarea pentru o durată de 90 de zile.

în vederea corectării inadvertenţelor din acest act normativ, vă rugăm să acceptaţi reluarea unor discuţii la MMAP, la care să participe administratorii fondului forestier proprietatea publică (RNP Romsilva, AAP), reprezentanţii sindicatului de ramură şi reprezentanţi ai agenţilor economici (ASFOR).

Cu deosebită consideraţie,

NICOLAE ŢUCUNEL PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Şl PĂDURILOR

 

DOAMNEI ERIKA STANCIU - SECRETAR DE STAT MMAP STIMATĂ DOAMNĂ,

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, întrunit în data de 30.09.2016, apreciază că OUG nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice nu este aplicabilă în forma în care se prezintă, fiind o reglementare excesivă şi care nu ţine seama în totalitate de specificul activităţilor din exploatarea şi industrializarea lemnului. în acest sens, vă supunem atenţiei următoarele propuneri:

1.Solicităm reglementarea unui regim diferenţiat între tipurile de prejudicii de exploatare, în vederea tratării acestora în mod obiectiv. Uneori se produc inevitabil prejudicii ca urmare a unor cauze care nu ţin de activitatea operatorului. între acestea menţionăm: condiţiile de relief, dimensiunea şi conformaţia coroanei arborilor, defecte interne ale trunchiului, condiţiile de marcare etc.

2.Cu toate că actele normative în vigoare referitoare la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase prevăd abateri / toleranţe în ceea ce priveşte determinările efectuate, modificarea adusă Legii nr. 171/2010 prin OUG nr. 51/2016 NU PREVEDE NICI O TOLERANŢĂ ADMISĂ la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase de către agenţii constatatori.

Ordinul nr. 1323/2015 emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculării volumului de lemn destinat valorificării, legiferează abateri acceptate din volumul total pentru metodele dendrometrice utilizate la evaluarea volumului.

Diametrul arborilor, a părţilor de arbori şi a sortimentelor de lemn rotund se determină folosind clupa forestiera. Norma de metrologie legală NML 082-13 - Echipamente electronice şi mecanice pentru măsurarea lemnului rotund din 13.11.2013 legiferează o toleranţă de ± 2,5 mm la determinarea oricărui diametru dintr-o secţiune transversală. în plus, prin măsurarea cu clupa forestieră diametrul se rotunjeşte la cm întregi, ceea ce implică de asemenea o toleranţă.

HG nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare legiferează o serie de factori ce influenţează toleranţa admisă a instrumentelor de măsură, din care enumerăm pe cele care pot afecta acurateţea măsurătorilor efectuate cu clupa forestieră - condiţiile climatice (temperatură, umiditate), condiţiile mecanice (vibraţii, şocuri, suprafeţe neregulate, suprafeţe alunecoase) şi condiţii legate de operator (specializare, experienţă).

STAS-urile în vigoare (STAS 6455 - 71 şi STAS 13569 - 13) prevăd toleranţe atât la măsurarea diametrului, cât şi la măsurarea lungimii.

3.Măsurarea cherestelei în stare verde necesită de asemenea o toleranţă la grosime şi lăţime, pentru că procesul de uscare naturală produce contrageri în intervale relativ scurte de timp. Din cercetările ştiinţifice în domeniu şi standardele în vigoare (STAS 6455 - 71, utilizat şi de organele vamale), diferenţa de volum se încadrează între 7% -11%.

4. Prevederea din OUG nr. 51/2016 privind confiscarea mijlocului de transport dacă se găsesc diferenţe de volum, devine, ţinând seama de cele arătate anterior, un abuz care încalcă un drept garantat în Constituţie şi care ar conduce la o sancţiune fără vinovăţie.

5.Pentru lemnul de foc, HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare legiferează o limită admisă de perisabilitate de 0,4% la transport şi de 7% la depozitarea pentru o durată de 90 de zile.

în vederea corectării inadvertenţelor din acest act normativ, vă rugăm să acceptaţi reluarea unor discuţii la MMAP, la care să participe administratorii fondului forestier proprietatea publică (RNP Romsilva, AAP), reprezentanţii sindicatului de ramură şi reprezentanţi ai agenţilor economici (ASFOR).

Cu deosebită consideraţie,

NICOLAE ŢUCUNEL PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

HCD 114/30.09.2016

HOTARAREA NR. 114/30.09.2016

CONSILIUL DIRECTOR ASFOR, convocat de catre Presedintele ASFOR in baza art. 61 din Statut, intrunit in sedinta ordinara in data de 30. 09. 2016 la Brasov, in urma analizarii punctelor de pe ordinea de zi si a propunerilor facute cu ocazia discutiilor, a hotarat urmatoarele:

Art.1.Consiliul Director al ASFOR apreciaza ca OUG nr.51/2016 privind completarea Legii nr.171/2010 referitoare la sanctionarea contraventiilor silvice, nu este aplicabila in forma in care se prezinta, fiind o reglementare excesivă și care nu ține seama în totalitate de specificul activităților din exploatarea și industrializarea lemnului.

In aces sens ASFOR va sustine la MMAP corectarea urmatoarelor aspecte:

a) Necesitatea reglementării prejudiciilor de exploatare, în funcție de condițiile în care se produc, unele dintre acestea fiind inevitabile;

b) Necesitatea reglementării unor tolerante acceptate la masurarea lemnului rotund și a cherestelelor, in concordanta cu normele stiintifice consacrate ( STAS-uri, Buletine metrologice oficiale, Studii academice de specialitate, etc.).

Art.2.Un grup de lucru ASFOR va participa la definitivarea contractului cadru de vanzare-cumparare masa lemnoasa la sediul RNP, ocazie cu care se va clarifica si modul de aplicare al unor articole din HG 617.

Art.3.Avand in vedere imaginea publica negativa care afecteaza domeniului forestier in ansamblu, Consiliul Director al ASFOR hotaraste sa depuna toate diligentele, alaturi de institutiile statului competente, pentru combaterea faptelor de coruptie si nerespectarea regimului silvic. In acest sens, va fi elaborat un ghid de bune practici in exploatari forestiere si vor fi popularizate faptele constatate a fi in afara legii.

Art.4.In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 se vor prevedea sume de bani care sa asigure participarea agentilor economici membri ASFOR la targuri si expozitii internationale.

Art.5.Aproba lista cu cele 86 de adeziuni depuse pentru a deveni membu ASFOR, de la precedenta sedinta a C.D pana in prezent, numarul membrilor ASFOR, cu cotizatia platita la zi la data de 30.09.2016, fiind de 1298.

Aproba lista cu propunerile de excludere a 76 de membri, ca urmare a incetarii activitatii sau a intrarii in insolventa de la precedenta sedinta a C.D si pana in prezent.

NICOLAE ȚUCUNEL

PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

Excluderi neplata cotizatiei

SITUATIA AGENTILOR ECONOMICI PROPUSI PENTRU EXCLUDERE

ARILIE 2016-AUGUST 2016

 

SE APROBA

CONSILIUL DIRECTOR

ASFOR

HCD/114/30.09.2016

 

 

NR. CRT. AGENT ECONOMIC JUDET SUCURSALA MOTIVUL EXCLUDERII

1. 3. SC DAVID MARK TRANS SRL

BC BC INCETAT ACTIVITATEA

2. 7 SC MAVIRUS SRL BC SV NEPLATA COTIZATIEI

3. 8 SC OMB PRODUCTION SRL BC BC INCETAT ACTIVITATEA

4. 10 SC OVIDIU FOREST SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

5. 11 SC PROPLANT SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

6. SC TUDCONDRANT SRL BC BC INCETAT ACTIVITATEA

7. 12 SC ROMFOREST SERV SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

8. 13 SC ECO ENERG LEMNSA MM BM NEPLATA COTIZATIEI

9. 16 SC PRISLEMN SRL MM BM NEPLATA COTIZATIEI

10. ABATE PANEL SRL BV BV INCETARE ACTIVITATE

11. 18 SC ALETTA SRL BV BV NEPLATA COTIZATIEI

12. 26 SC CSATLOS SRL CV BV NEPLATA COTIZATIEI

Citeşte mai mult...

 

Adeziuni pentru a deveni membru ASFOR

 

ASFOR ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

Sos.Pipera nr.46 F, sector 2, Bucuresti, cod 020112

Fax: 4021-2321072 ; Tel.: 2326333;2333705;0318054121

E.mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Site internet: www.asociatiaforestierilor.ro

CUI RO 6812970

 

 

 

SITUATIA AGENTILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS ADEZIUNI

PENTRU A DEVENI MEMBRI ASFOR

APRILIE 2016 – AUGUST 2016

 

 

SE APROBA

CONSILIUL DIRECTOR

ASFOR

HCD 114/30.09.2016

 

 

NR. CRT AGENTUL ECONOMIC JUDET SUCURSALA ASFOR

1. SC CON-NEL SILVA SRL SIBIU SIBIU

2. SC MEZSILV SRL SUCEAVA SUCEAVA

3. SC ALEXFORCAM SRL BISTRITA-NASAUD CLUJ

4. SC FOREST GRUP ECO SRL SUCEAVA SUCEAVA

5. SC SEFORA SRL TIMIS DE VEST

6. SC BLAGA EXPLO SRL MARAMURES BAIA MARE

7. SC VASIROM SRL DAMBOVITA PRAHOVA

8. SC FORMOBI CONSTRUCT SRL PRAHOVA PRAHOVA

9. SC ALROB-SILV SRL PRAHOVA PRAHOVA

10. SC TRANSALPIN 2008 SRL GORJ VALCEA

11. SC YDAIL CONSTRUCT SRL GORJ VALCEA

12. SC MOROEXFOR SRL GORJ VALCEA

13. SC GIL FOREST SRL SIBIU SIBIU

Citeşte mai mult...

 
Mai multe articole..
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 25 vizitatori online