Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna martie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 21-22 martie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Excluderi neplata cotizatiei

SITUATIA AGENTILOR ECONOMICI PROPUSI PENTRU EXCLUDERE

ARILIE 2016-AUGUST 2016

 

SE APROBA

CONSILIUL DIRECTOR

ASFOR

HCD/114/30.09.2016

 

 

NR. CRT. AGENT ECONOMIC JUDET SUCURSALA MOTIVUL EXCLUDERII

1. 3. SC DAVID MARK TRANS SRL

BC BC INCETAT ACTIVITATEA

2. 7 SC MAVIRUS SRL BC SV NEPLATA COTIZATIEI

3. 8 SC OMB PRODUCTION SRL BC BC INCETAT ACTIVITATEA

4. 10 SC OVIDIU FOREST SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

5. 11 SC PROPLANT SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

6. SC TUDCONDRANT SRL BC BC INCETAT ACTIVITATEA

7. 12 SC ROMFOREST SERV SRL BC BC NEPLATA COTIZATIEI

8. 13 SC ECO ENERG LEMNSA MM BM NEPLATA COTIZATIEI

9. 16 SC PRISLEMN SRL MM BM NEPLATA COTIZATIEI

10. ABATE PANEL SRL BV BV INCETARE ACTIVITATE

11. 18 SC ALETTA SRL BV BV NEPLATA COTIZATIEI

12. 26 SC CSATLOS SRL CV BV NEPLATA COTIZATIEI

 

 

13. 30 SC ELECTRO CONSTRUCT SYSTEMS SRL B B NEPLATA COTIZATIEI

14. 31 SC EXPL.FOREST MTII.ARGESULUI SRL B B NEPLATA COTIZATIEI

15. 32 SC BARBU LUCI SRL CL B LIPSA ACTIVITATE

16. 33 SC DEKO PRAKT SRL CT B NEPLATA COTIZATIEI

17. 34 SC ARCO INDUSTRY SRL IF B NEPLATA COTIZATIEI

18. 35 SC INTERSECT BITU SRL BZ BZ NEPLATA COTIZATIEI

19. 36 SC MARIANA SI OTILIA BZ BZ NEPLATA COTIZATIEI

20. SC PASCAU TARCOM SRL NT NT NEPLATA COTIZATIEI

21. 51 SC ADITRANS SRL NT NT NEPLATA COTIZATIEI

22. 53 SC CORNY SRL DB PH NEPLATA COTIZATIEI

23. 55 SC ADNAPAL INVEST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

24. 56 SC AGRILEMN SERV CONSTRUCT SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

25. 57 SC ARBORIST SERV SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

26. 58 SC BATRANEANCA EXPL. FORESTIERE SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

27. 61 SC CAVIBO INTERPREST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

28. 62 SC DIVASFORM SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

29. 63 SC DOVMID STAR SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

30. 67 SC KING WOOD FOREST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

31. 68 SC MADO GREEN FOREST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

32. 70 SC MOLBRAD SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

33. 71 SC MYRFOREST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

34. 74 SC RELY AUTO MAX SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

35. 75 SC VAL SABY FOREST SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

36. 76 SC VOX GREEN SRL PH PH NEPLATA COTIZATIEI

37. 108 SC GRIG PROFI FOREST SRL OT VL NEPLATA COTIZATIEI

38. 109 SC LUCI TRANS FOREST SRL OT VL NEPLATA COTIZATIEI

39. 110 SC IONIRA IMPEX SRL VL VL NEPLATA COTIZATIEI

40. 111 SC NAOBI SRL VL VL NEPLATA COTIZATIEI

41. 114 SC DOBOS SRL SB AB NEPLATA COTIZATIEI

42. 117 SC OVIPAN SRL SB AB NEPLATA COTIZATIEI

43. 118 SC PINUL IMPORT EXPORT SRL SB AB NEPLATA COTIZATIEI

44. 119 SC EXPO TRANS NMH SRL SB SB NEPLATA COTIZATIEI

45. 120 SC SIMI CON EXPLOATARE SRL SB SB NEPLATA COTIZATIEI

46. 121 SC T GLASS SRL SB SB NEPLATA COTIZATIEI

47. SC ECOGRUP SRL SB SB NEPLATA COTIZATIEI

48. 122 SC VLADUT FOREST TRANS SRL SB SB NEPLATA COTIZATIEI

49. 123f SC FLORISWOOD SRL BT SV NEPLATA COTIZATIEI

50. SC CUPA MARCU SRL BN BN-CJ FALIMENT

51. SC PARADOR SRL BN BN-CJ FALIMENT

52. SC BIG PROD FOREST SRL CS VEST NEPLATA COTIZATIEI

53. SC MIRFOR SRL CS VEST NEPLATA COTIZATIEI

54. SC DYG LEGNO SRL CS VEST NEPLATA COTIZATIEI

55. SC SIGMA FOREST SRL VEST AR NEPLATA COTIZATIEI

56. SC JUNIOR FOREST

VEST AR NEPLATA COTIZATIEI

57. SC ANTONIO & RIANA AG VL NEPLATA COTIZATIEI

58. SC BOGDAN PIBB SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

59. SCEXPLOATARE PREL.TOPOLOG AG VL NEPLATA COTIZATIEI

60. SC IDPRIM CRIS FOREST SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

61. LITA ION INTR. INDIVIDUALA AG VL NEPLATA COTIZATIEI

62. SC MORO BEBE EXPLOATARE AG VL NEPLATA COTIZATIEI

63. SC MUGUR EXPOFORTRANS 2002 SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

64. SC NEW FORTI GRUP 2007 SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

65. SC OMAC FOREST CENTER SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

66. SC PETROCOS DIVERS 2003 SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

67. SC RARES ECO SIG.SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

68. SC RAZVAN ALEXIA LOGISTIC SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

69. SC BOBY& CRIS FOREST SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

70. SC SMART LAUR WORKER SRL D AG VL NEPLATA COTIZATIEI

71. SC USAW FAMILY SPEED SRL AG VL NEPLATA COTIZATIEI

72. SC SILVAE IMPERUM SRL DJ VL LIPSA ACTIVITATE

73. SC ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL GJ VL NEPLATA COTIZATIEI

74. SC KARLUM SRL GJ VL NEPLATA COTIZATIEI

75. SC SEVASFOREST SRL GJ VL LIPSA ACTIVITATE IN EXPL.

76. SC DON PEDRORAR SRL MH VL LIPSA ACTIVITATE IN EXPL.

77. SC ALINDO IMPEX SRL GJ VL NEPLATA COTIZATIEI

 

 

 
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 8 vizitatori online