Adresă ASFOR Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

 

DOAMNEI ERIKA STANCIU - SECRETAR DE STAT MMAP STIMATĂ DOAMNĂ,

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, întrunit în data de 30.09.2016, apreciază că OUG nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice nu este aplicabilă în forma în care se prezintă, fiind o reglementare excesivă şi care nu ţine seama în totalitate de specificul activităţilor din exploatarea şi industrializarea lemnului. în acest sens, vă supunem atenţiei următoarele propuneri:

1.Solicităm reglementarea unui regim diferenţiat între tipurile de prejudicii de exploatare, în vederea tratării acestora în mod obiectiv. Uneori se produc inevitabil prejudicii ca urmare a unor cauze care nu ţin de activitatea operatorului. între acestea menţionăm: condiţiile de relief, dimensiunea şi conformaţia coroanei arborilor, defecte interne ale trunchiului, condiţiile de marcare etc.

2.Cu toate că actele normative în vigoare referitoare la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase prevăd abateri / toleranţe în ceea ce priveşte determinările efectuate, modificarea adusă Legii nr. 171/2010 prin OUG nr. 51/2016 NU PREVEDE NICI O TOLERANŢĂ ADMISĂ la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase de către agenţii constatatori.

Ordinul nr. 1323/2015 emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculării volumului de lemn destinat valorificării, legiferează abateri acceptate din volumul total pentru metodele dendrometrice utilizate la evaluarea volumului.

Diametrul arborilor, a părţilor de arbori şi a sortimentelor de lemn rotund se determină folosind clupa forestiera. Norma de metrologie legală NML 082-13 - Echipamente electronice şi mecanice pentru măsurarea lemnului rotund din 13.11.2013 legiferează o toleranţă de ± 2,5 mm la determinarea oricărui diametru dintr-o secţiune transversală. în plus, prin măsurarea cu clupa forestieră diametrul se rotunjeşte la cm întregi, ceea ce implică de asemenea o toleranţă.

HG nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare legiferează o serie de factori ce influenţează toleranţa admisă a instrumentelor de măsură, din care enumerăm pe cele care pot afecta acurateţea măsurătorilor efectuate cu clupa forestieră - condiţiile climatice (temperatură, umiditate), condiţiile mecanice (vibraţii, şocuri, suprafeţe neregulate, suprafeţe alunecoase) şi condiţii legate de operator (specializare, experienţă).

STAS-urile în vigoare (STAS 6455 - 71 şi STAS 13569 - 13) prevăd toleranţe atât la măsurarea diametrului, cât şi la măsurarea lungimii.

3.Măsurarea cherestelei în stare verde necesită de asemenea o toleranţă la grosime şi lăţime, pentru că procesul de uscare naturală produce contrageri în intervale relativ scurte de timp. Din cercetările ştiinţifice în domeniu şi standardele în vigoare (STAS 6455 - 71, utilizat şi de organele vamale), diferenţa de volum se încadrează între 7% -11%.

4. Prevederea din OUG nr. 51/2016 privind confiscarea mijlocului de transport dacă se găsesc diferenţe de volum, devine, ţinând seama de cele arătate anterior, un abuz care încalcă un drept garantat în Constituţie şi care ar conduce la o sancţiune fără vinovăţie.

5.Pentru lemnul de foc, HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare legiferează o limită admisă de perisabilitate de 0,4% la transport şi de 7% la depozitarea pentru o durată de 90 de zile.

în vederea corectării inadvertenţelor din acest act normativ, vă rugăm să acceptaţi reluarea unor discuţii la MMAP, la care să participe administratorii fondului forestier proprietatea publică (RNP Romsilva, AAP), reprezentanţii sindicatului de ramură şi reprezentanţi ai agenţilor economici (ASFOR).

Cu deosebită consideraţie,

NICOLAE ŢUCUNEL PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Şl PĂDURILOR

 

DOAMNEI ERIKA STANCIU - SECRETAR DE STAT MMAP STIMATĂ DOAMNĂ,

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR, întrunit în data de 30.09.2016, apreciază că OUG nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice nu este aplicabilă în forma în care se prezintă, fiind o reglementare excesivă şi care nu ţine seama în totalitate de specificul activităţilor din exploatarea şi industrializarea lemnului. în acest sens, vă supunem atenţiei următoarele propuneri:

1.Solicităm reglementarea unui regim diferenţiat între tipurile de prejudicii de exploatare, în vederea tratării acestora în mod obiectiv. Uneori se produc inevitabil prejudicii ca urmare a unor cauze care nu ţin de activitatea operatorului. între acestea menţionăm: condiţiile de relief, dimensiunea şi conformaţia coroanei arborilor, defecte interne ale trunchiului, condiţiile de marcare etc.

2.Cu toate că actele normative în vigoare referitoare la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase prevăd abateri / toleranţe în ceea ce priveşte determinările efectuate, modificarea adusă Legii nr. 171/2010 prin OUG nr. 51/2016 NU PREVEDE NICI O TOLERANŢĂ ADMISĂ la măsurarea / determinarea volumului masei lemnoase de către agenţii constatatori.

Ordinul nr. 1323/2015 emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculării volumului de lemn destinat valorificării, legiferează abateri acceptate din volumul total pentru metodele dendrometrice utilizate la evaluarea volumului.

Diametrul arborilor, a părţilor de arbori şi a sortimentelor de lemn rotund se determină folosind clupa forestiera. Norma de metrologie legală NML 082-13 - Echipamente electronice şi mecanice pentru măsurarea lemnului rotund din 13.11.2013 legiferează o toleranţă de ± 2,5 mm la determinarea oricărui diametru dintr-o secţiune transversală. în plus, prin măsurarea cu clupa forestieră diametrul se rotunjeşte la cm întregi, ceea ce implică de asemenea o toleranţă.

HG nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare legiferează o serie de factori ce influenţează toleranţa admisă a instrumentelor de măsură, din care enumerăm pe cele care pot afecta acurateţea măsurătorilor efectuate cu clupa forestieră - condiţiile climatice (temperatură, umiditate), condiţiile mecanice (vibraţii, şocuri, suprafeţe neregulate, suprafeţe alunecoase) şi condiţii legate de operator (specializare, experienţă).

STAS-urile în vigoare (STAS 6455 - 71 şi STAS 13569 - 13) prevăd toleranţe atât la măsurarea diametrului, cât şi la măsurarea lungimii.

3.Măsurarea cherestelei în stare verde necesită de asemenea o toleranţă la grosime şi lăţime, pentru că procesul de uscare naturală produce contrageri în intervale relativ scurte de timp. Din cercetările ştiinţifice în domeniu şi standardele în vigoare (STAS 6455 - 71, utilizat şi de organele vamale), diferenţa de volum se încadrează între 7% -11%.

4. Prevederea din OUG nr. 51/2016 privind confiscarea mijlocului de transport dacă se găsesc diferenţe de volum, devine, ţinând seama de cele arătate anterior, un abuz care încalcă un drept garantat în Constituţie şi care ar conduce la o sancţiune fără vinovăţie.

5.Pentru lemnul de foc, HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare legiferează o limită admisă de perisabilitate de 0,4% la transport şi de 7% la depozitarea pentru o durată de 90 de zile.

în vederea corectării inadvertenţelor din acest act normativ, vă rugăm să acceptaţi reluarea unor discuţii la MMAP, la care să participe administratorii fondului forestier proprietatea publică (RNP Romsilva, AAP), reprezentanţii sindicatului de ramură şi reprezentanţi ai agenţilor economici (ASFOR).

Cu deosebită consideraţie,

NICOLAE ŢUCUNEL PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR