Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna februarie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 14-15 februarie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Stiri - Noutati - ASFOR

Informare 08.01.2016

INFORMARE

 

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR a transmis azi, 08.01.2016, o scrisoare adresată Domnului Dacian Cioloș - Prim Ministrul României referitor la situația de criză din piața lemnului din România. Conținutul scrisorii îl puteți citi mai jos:

 

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ÎN ATENȚIA DOMNULUI DACIAN CIOLOȘ – PRIM MINISTRUL ROMÂNIEI

 

STIMATE DOMNULE PRIM MINISTRU,

 

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului, având în vedere modul de aplicare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică vă prezentăm următoarea situație:

Citeşte mai mult...

 

Informare intalnire MMAP-ASFOR 29.12.2015

 

Informare referitor la întânirea de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor desfășurată în 29.12.2015

În data de 29.12.2015 am participat împreună cu domnii Cristian Bălănescu, Viorel Marinescu și Ioan Coșa la sediul Departamentului Păduri din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la o dezbatere moderată de Doamna Erika Stanciu – Secretar de Stat care coordonează acest departament.

Subiectul dezbaterii a fost axat strict pe Nivelul prețurilor de pornire al licitațiilor de masă lemnoasă organizată în luna decembrie în baza HG nr. 924/2015.

Au mai participat din partea Ministerului, în afara Doamnei Secretar de Stat, Domnii Ilie Mihalache – Director General, Dănuț Iacob – Director MMAP, Prof. Drăgoi Marian – Consilier MMAP.

Au fost prezente următoarele organizații: RNP Romsilva, AAP, ICAS, APMR, Fordaq, ASFOR.

ASFOR, APMR, Fordaq au arătat că nivelul prețurilor de pornire este exagerat și nu are fundamentare tehnică sau de piață, în principal pentru că prețurile de referință au fost calculate de RNP Romsilva plecând de la nivelul prețurilor de adjudecare din perioada anterioară.

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare MMAP

INFORMARE ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR a transmis azi o scrisoare MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR referitor la situația licitațiilor de masă lemnoasă. Puteți citi mai jos conținutul scrisorii:

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
DOAMNEI CRISTIANA PAȘCA – PALMER – MINISTRU MMAP
STIMATĂ DOAMNĂ MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a  agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și modul de aplicare  acestuia de către RNP Romsilva, vă aducem la cunoștință următoarele:

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare Consiliul Concurentei

CĂTRE CONSILIUL CONCURENȚEI,

ÎN ATENȚIA DOMNULUI BOGDAN CHIRIȚOIU – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI CONCURENȚEI

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, organizație patronală și profesională reprezentativă a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și modul în care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înțeles să pună în aplicare prevederile acestui act normativ, vă supunem atenției următoarele observații:

Directorul General al RNP Romsilva – Dl. Adam CRĂCIUNESCU a aprobat Decizia nr. 691/12.11.2015 privind nivelul de piață al prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, anulând Decizia nr. 712/28.12.2010 cu aceeași tematică.

Comparând nivelul de piață al prețurilor de referință 2010 – 2015 rezultă o creștere de peste 300%. Această creștere nu are o fundamentare bazată pe argumente economice, aceste prețuri de referință situându-se chiar peste nivelul pieței europene.

Vă prezentăm mai jos evoluția acestor prețuri de referință în procente, perioada 2015/2010:

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare MMAP

Scrisoare ASFOR adresată Domnului Ilie Mihalache – Director General MMAP

CĂTRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Domnului Ilie MIHALACHE – Director General MMAP

Stimate Domnule Director General,

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, organizație patronală și profesională reprezentativă a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și modul în care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înțeles să pună în aplicare prevederile acestui act normativ, vă supunem atenției următoarele observații:

Citeşte mai mult...

 
Mai multe articole..
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 15 vizitatori online