Buletin Info
LA MULTI ANI 2018!

Va dorim Un An Nou impodobit cu bucurii, sanatate si reusite pe toate planurile!

 
Şedinţa Comisiei de Atestare luna ianuarie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 17-18 ianuarie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 

Stiri - Noutati - ASFOR

Scrisoare MMAP

Scrisoare ASFOR către Prim – Ministrul României referitoare la aplicarea HG nr. 924/2015 de către RNP Romsilva

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI
Domnului Dacian CIOLOȘ – Prim – Ministrul României
Stimate Domnule Prim – Ministru,

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, organizație patronală și profesională reprezentativă a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și modul în care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înțeles să pună în aplicare prevederile acestui act normativ, vă supunem atenției următoarele observații:

Asociația Forestierilor din România – ASFOR consideră că HG nr. 924/2015 promovează principiile concurențiale, eliminarea tratamentelor preferențiale, asigură un nivel superior de transparentizare a procesului de achiziție a masei lemnoase și de valorificare a unui bun proprietate a Statului – reprezentat de produsul pădurii – în beneficiul public. Actul normativ adoptat consolidează elemente esențiale pentru dezvoltarea unei piețe sănătoase în domeniul lemnului și eliminarea posibilelor surse de corupție din acest domeniu.

Citeşte mai mult...

 

Comunicat de presa

Comunicat de presă ASFOR referitor la aplicarea de către RNP Romsilva a HG nr. 924/2015

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, organizație patronală și profesională reprezentativă a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere intrarea în vigoare a HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și modul în care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înțeles să pună în aplicare prevederile acestui act normativ, ASFOR atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

Citeşte mai mult...

 

HG 924/2015 regulament vanzare cumparare

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase

din fondul forestier proprietate publică

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  activitate economică- orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;        

b)  consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului– volumul  de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, volum care nu face obiectul comercializării.

c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale - volumul  de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivel local, volum care nu face obiectul comercializării.

d) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii de scos-apropiat, drumul auto forestier care le deserveşte şi care se exploatează de acelaşi operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale.

e) grup de operatori economici - orice operator economic asupra căruia o altă persoană fizică sau juridică poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.

f) întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat.

g) operator economic - orice intreprindere, atestată, în condiţiile legii,  pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică în cazul cumpărării de masa lemnoasă fasonată; administratorii de fond forestier proprietate publică care desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul prezentei definiţii.

h) organizatorul licitaţiei/negocierii: administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi structurile acestora şi proprietarul/administratorul pentru  fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

i) partidă – actul de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării;

j) postaţă – porţiune de arboret delimitată în procesul de inventariere integrală a arboretelor, în scopul unei mai bune organizări a muncii;

k) preţul de pornire la licitaţie/negociere - preţul aprobat, în condiţiile legii, de organizatorul licitaţiei/negocierii şi exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA;

l) preţul de referinţă - preţul masei lemnoase stabilit în funcţie de specie, grad de accesibilitate, sortiment şi de tehnologia de exploatare, calculat in conditii de piata, pentru fiecare partidă, fundamentat în baza metodologiei proprii elaborate de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

m) sortiment industrial de masă lemnoasă: sortimentele industriale obţinute din volumul lemnului de lucru aferent partizilor autorizate şi exploatate, reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informational SUMAL, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare;

n) valorificarea masei lemnoase: acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, de către deţinători/administratori legali, prin vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată, prin donaţii, sponsorizări, după caz,  sau prin utilizarea acesteia pentru consumul propriu al deţinătorului/administratorului respectiv;

o) vânzător: deţinătorul/administratorul legal al fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase care se recoltează/recoltată din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

p) volum brut: volumul masei lemnoase pe picior sau volumul masei lemnoase fasonate, inclusiv coaja acestora.

Art. 2. - (1) Volumul de masă lemnoasă stabilit, potrivit legii, a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică, se vinde de către organizatori, prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţă şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Ultima actualizare (Vineri, 13 Noiembrie 2015 10:50)

Citeşte mai mult...

 

Comunicat

COMUNICAT


Luni 29 iunie a  avut loc, la invitația Comisiei pentru Mediu și echilibru ecologic de la Camera Deputaților, dezbaterea pe marginea proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase (PLx 477/2015).

 

Au participat ca reprezentanți ai Parlamentului, dna deputat Carmen Ileana Moldovan-președintele Comisiei, dna deputat Lucia Ana Varga-vicepreședinte, dna deputat Doina Adriana Pană-membru, dl. deputat Liviu Harbuz-vicepreședinte Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, dl. deputat Cristian Chirteș, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, raportor pentru acest proiect de lege. Au participat de asemenea, organizații profesionale, patronale, de mediu, alți reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai Ministerului.

 

Delegația ASFOR a fost compusă din: Nicolae Țucunel-președinte, Nicolae Barbu-vicepreședinte, Constantin Arion-vicepreședinte, Cristian Bălănescu-vicepreședinte, Ioan Sbera, Ioan Coșa, membri ai Consiliului Director și Constantin Barba, consilier.

 

Dezbaterea a fost foarte cursivă și aplicată pe consecințele grave pe care le-ar putea avea o astfel de lege pentru domeniul exploatării și prelucrării lemnului fără să fie atins scopul pentru care a fost concepută, acela al combaterii tăierilor ilegale.

La sfârșitul acestei dezbateri s-a realizat un consens între toți participanții, inclusiv membrii Comisiei de Mediu și ai Comisiei de Agricultură și Silvicutură, privind inutilitatea unui astfel de demers legislativ. Ca urmare, proiectul a fost înaintat plenului Camerei Deputaților cu raport de respingere prin vot unanim.

 

NICOLAE ȚUCUNEL

PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

 

 

Regulamentul UE nr. 995/2010

Vă aducem la cunoștință că începând din martie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Acesta impune trei obligații cheie:

1.Se interzice introducerea pentru prima dată pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta.

2.Operatorii, adică cei care introduc pentru prima dată lemn și produse din lemn pe piața UE, trebuie să utilizeze un sistem de analiză și gestionare a riscurilor recoltării ilegale a lemnului (sistem Due Diligence).

3.Comercianții, adică cei care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață, trebuie să păstreze informații privind furnizorii și clienții pentru a facilita trasabilitatea lemnului utilizat. HG nr. 470/2014 a creat cadrul legislativ național de aplicare a Regulamentului UE nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.   Astfel, au fost stabilite o serie de măsuri și sancțiuni proporționale pentru a asigura conformarea cu prevederile Regulamentului:

începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici care nu utilizează un sistem ”due diligence”. Asociația Forestierilor din România – ASFOR oferă gratuit membrilor săi consultanță în implementarea Sistemului Due Diligence, în concordanță cu prevederile Regulamentului UE nr. 995/2010 și HG nr. 470/2014.   Pentru a deveni membru ASFOR și a beneficia de serviciile de consultanță gratuită în implementarea Sistemului Due Diligence, vă atașăm adeziunea de membru, contractul de consultanță și fișa operatorului.

Pentru lămuriri suplimentare puteți apela la telefon 0725 933 785.  

regulamentul995.eu

 

NICOLAE ȚUCUNEL
PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR

adeziunea de membru,

contractul de consultanță

fișa operatorului.

 

ÎN CADRUL BULETINULUI INFORMATIV PUTEȚI ACCESA ORDINUL 1330/2015 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI VIZÂND ORGANIZAREA, COMPONENȚA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ATESTARE 2015 PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ. VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ÎN STÂNGA, LA RUBRICA BULETIN INFORMATIV, DETALIILE COMPLETE ALE REGULAMENTULUI COMISIEI DE ATESTARE.


Ultima actualizare (Marţi, 06 Octombrie 2015 09:50)

 
Mai multe articole..
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 16 vizitatori online