Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna februarie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 14-15 februarie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Stiri - Noutati - ASFOR

Răspunsul MMSC la propunerea ASFOR de modificare a Codului Silvic prin dezbatere parlamentară

RĂSPUNS MMSC LA PROPUNEREA ASFOR DE MODIFICARE A CODULUI SILVIC PRIN DEZBATERE PARLAMENTARA 5/6119/01.10.2013

STIMATE DOMNULE PRIM - MINISTRU,

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, cu sediul social în Şoseaua Pipera nr. 46F, sector 2, Bucureşti, asociaţie patronală reprezentativă din domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului din România, având în vedere intenţia de promovare prin OUG a modificarii Legii nr. 46/2008 "Codul Silvic", vă adresăm propunerea

ca modificarea Codului Silvic să fie promovată prin dezbatere Parlamentară.

Ultima actualizare (Marţi, 05 Noiembrie 2013 12:08)

Citeşte mai mult...

 

Raspuns MMSC

RASPUNSUL MMSC-DEPARTAMENTUL APE, PADURI SI PISCICULTURA, PRIVIND INCADRAREA CA TERMINOLOGIE A ,,LATUROAIELOR” SI MODUL DE RAPORTARE IN SUMAL

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATIE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECȚIA POLITICI, STRATEGII ȘI PROIECTE PENTRU PĂDURI ȘI VÂNĂTOARE
Nr.înreg.204.280/DI/18.10.2013
Către:Domnului Președinte Nicolae ȚUCUNEL
Referitor la: Adresa nr.98/10.10.2013
         Lăturoaiele se încadrează în categoria cherestelelor, conform standerdelor în vigoare SR EN 844-3 Lemn rotund și cherestea-Terminologie.Partea 3: Termeni referitori la cherestea și STAS 4510-89 Cherestea.

Citeşte mai mult...

 

Comunicat - dezbateri pe tema Codului Silvic

In data de 13 Martie 2013, presedintele ASFOR, dl. Nicolae Tucunel si presedintele Sucursalei Bucuresti, dl. Ioan Sbera au participat, la invitatia Comisiei de Agricultura si Silvicultura de la Camera Deputatilor, la o dezbatere referitoare la Codul Silvic.

S-a discutat pe marginea ultimei variante de Cod Silvic care a fost pregatita pentru votul final din luna noiembrie 2012, inainte de alegeri.

Acest vot nu a mai avut insa loc, iar propunerea a fost intoarsa la Comisie.

Reprezentantii ASFOR au constatat ca toate propunerile facute anterior sunt cuprinse in forma propusa a noului Cod Silvic.

In plus ASFOR a facut cateva propuneri noi:

 1. Administrarea fondului forestier privind gospodarirea cat si vanzarea masei lemnoase, sa fie facuta intr-un mod unitar atat in padurile statului cat si in cele care se afla intr-o alta forma de proprietate.

 2. Pentru vanzarea masei lemnoase, pe picior, sau ca produs fasonat, proprietarii au obligatia de a asigura accesul prin investitii noi in drumuri forestiere si intretinerea celor existente.

 3. Codul Silvic trebuie sa faca precizari sub aspectul terminologiei, astfel incat sa nu se mai produca erori de genul celor care incadreaza lemnul la “produsele divizibile”, ceea ce poate conduce la acte normative eronate, ca in cazul H.G., 1373/2008.

 4. Exploatarea masei lemnoase prevazauta de Amenajament prin planul decenal sa respecte programarea facuta prin proiectele aprobate, iar in caz de forta majora sa fie folosita PRECOMPTAREA ca procedura de compensare a volumelor exploatate anual.

 5. ASFOR se pronunta pentru o revizuire cat mai urgenta a Codului Silvic astfel incat in maxim trei luni sa poata fi supus votului final din Camera Deputatilor.

 

Presedinte ASFOR,

Nicolae Tucunel

Ultima actualizare (Marţi, 19 Martie 2013 14:25)

 

HOTARIREA Nr. 90 DIN 22 mai 2012

Consiliul Director al ASFOR, convocat de Presedinte in baza art. 61 din Statut,  s-a intrunit in sedinta ordinara in ziua de 22 mai 2012 la Brasov.

In urma analizarii materialelor de pe ordinea de zi si a propunerilor rezultate in urma discutiilor se adopta si se aproba urmatoarele :

Ultima actualizare (Joi, 07 Iunie 2012 09:28)

Citeşte mai mult...

 

HOTARIREA Nr. 24 din 23 mai 2012

Adunarea Generala a delegatilor membrilor ASFOR, convocata de Presedintele ASFOR in baza art. 50 din Statut, s-a intrunit astazi 23 mai 2012 la Brasov.

In urma analizei materialelor de pe ordinea de zi si respectiv a propunerilor facute cu ocazia discutiilor, s-au adoptat si aprobat urmatoarele :

Citeşte mai mult...

 
Mai multe articole..
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

 • Sustinere si reprezentare

 • Sprijin in vederea atestarii

 • Ajutor profesional si colegial

 • Intermediere in parteneriate

 • Colaborari

 • Sprijin pentru targuri si expozitii

 • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 13 vizitatori online