Buletin Info
Şedinţa Comisiei de Atestare luna februarie 2018

Şedinţa Comisiei de Atestare va avea loc la sediul ASFOR din Bucureşti în data de 14-15 februarie 2018.

Cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei vor avea loc procedurile de inventariere a dosarelor de către secretariatul Comisiei, respectiv a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar, precum şi întocmirea propunerii către Comisie a analizării dosarelor complete şi a respingerii dosarelor incomplete.

 
Ziua Forestierului, Zizin, Braşov, 29 Septembrie 2017

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare cu DLG InterMarketing şi DLG International, organizează festivităţile prilejuite de Ziua Forestierului, ediţia 2017.

Citeşte mai departe...
 
BIFE-SIM, Ediţia a XXVI-a, 13-17 septembrie 2017, ROMEXPO

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi CCIR organizează, în perioada 13-17 septembrie 2017, cea de-a XXVI-a ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

Standul ASFOR poate fi vizitat în cadrul pavilionului C6. Vă aşteptăm!

Citeşte mai departe...
 
Dezbatere pe tema Periodicelor Forestiere din România, Septembrie 2017

Vă informăm că, în cursul lunii septembrie 2017, Secția de silvicultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” va organiza o dezbatere pe tema ”PERIODICELE FORESTIERE ROMÂNEȘTI: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR”.

Citeşte mai departe...
 
Sumal 2016

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri sunt:

Ordinul nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014

Ordinul nr. 837 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 761 din data de 21 octombrie 2014.

Ordinul  nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 376 din 29 mai 2015

(2) Avizele și autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

Dacian Julien CIOLOȘ

Anexa

 

Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Citeşte mai departe...
 

Stiri - Noutati - ASFOR

Scrisoare Guvernul ROMANIEI

 

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI DACIAN CIOLOȘ – PRIM – MINISTRUL ROMÂNIEI,

STIMATE DOMNULE PRIM – MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatarea forestieră și industrializarea lemnului, având în vedere promovarea de către MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR a unei ORDONANȚE DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, vă supunem atenției următoarele observații:

Citeşte mai mult...

 

Nota fundamentare 171/2010, propuneri ASFOR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor silvice

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale Aprobarea în regim de urgența a proiectului de act normativ se impune în principal din următoarele considerente:

Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, cu modificările ulterioare, stabilește la art. 3 lit m): ”Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele: m) orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestiere, […]”.

Pe parcursul aplicării Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice s-au constatat încălcări ale regimului silvic care nu puteau fi sancţionate, faptele respective nefiind stabilite şi sancţionate de lege, ca urmare, în spriritul Legii privind securitatea națională a României, este esențial ca Legea 171/2010 să fie modificată.

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare Prim Ministru-Legea 171/2010

 

BRAȘOV | 12.08.2016

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI DACIAN CIOLOȘ – PRIM – MINISTRUL ROMÂNIEI,

STIMATE DOMNULE PRIM – MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatarea forestieră și industrializarea lemnului, având în vedere promovarea de către MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR a unei ORDONANȚE DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, vă supunem atenției următoarele observații:

NOTA DE FUNDAMENTARE a actului normativ enumeră o serie de argumente pentru a motiva necesitatea emiterii unei ORDONANȚE DE URGENȚĂ, argumente ce nu sunt în totalitate conforme cu realitatea.

Cu toate că în anul 2015 Comisia Europeană a transmis o scrisoare de punere în întârziere către autoritățile române în care se specifică faptul că România nu și-a îndeplinit unele obligații prevăzute atât de Regulamentul UE nr. 995/2010, cât și unele obligații prevăzute de Regulamentul CE nr. 2173/2005 (Regulamentul FLEGT) – obligații ce se referă printre altele la implementarea în legislația națională a unui regim de sancțiuni proporționale și disuasive pentru încălcarea prevederilor celor două Regulamente – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 379/29.05.2015 Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 688/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului UE nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn din 14.05.2015, act normativ ce reglementează în legislația națională obligațiile stabilite prin legislația europeană.

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare RNP-HG 924

CĂTRE REGIA NAȚIONALĂ A PĂDĂRILOR

DOMNULUI ADRIAN BĂBAN – PREȘEDINTE AL C.A. RNP ROMSILVA

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, asociație patronală și profesională a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere modul de aplicare de către RNP Romsilva a Hotărârii nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, vă supunem atenției următoarele:

Art. 74 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică dispune - În cadrul valorificării masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, în condiţiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru administratorii de fond forestier proprietate publică, cu rol atât în administrarea fondului forestier, cât şi de operator economic, având calitatea de întreprindere, potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 lit. g), se impune separarea, din punct de vedere juridic şi contabil, a celor două activităţi, pentru asigurarea imparţialităţii în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Administratorul de fond forestier proprietate publică implicat în elaborarea documentaţiei de atribuire a masei lemnoase şi în selecţia participanţilor la procedura de vânzare poate participa la această procedură în calitate de ofertant doar cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Citeşte mai mult...

 

Scrisoare MT bunuri divizibile

CĂTRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR

DOMNULUI PETRU SORIN BUȘE – MINISTRUL TRANSPORTURILOR

STIMATE DOMNULE MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, asociație patronală și profesională a agenților economici din domeniul exploatării și industrializării lemnului, având în vedere modul de aplicare de către structurile Ministerului Transporturilor a HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, vă supunem atenției următoarele:

Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 reglementează furnizarea şi transportul rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România. Art.1 lit.d) din acest act normativ definește bunurile divizibile ca fiind materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din exploatări forestiere sau depozite de material lemnos.

Citeşte mai mult...

 
Mai multe articole..
TranslateBreasla Forestierilor din Romania

TE ASTEAPTA !

VINO IN ASOCIATIA NOASTRA

DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei gasi:

  • Sustinere si reprezentare

  • Sprijin in vederea atestarii

  • Ajutor profesional si colegial

  • Intermediere in parteneriate

  • Colaborari

  • Sprijin pentru targuri si expozitii

  • Servicii de consultanta

ESTE MOMENTUL SA FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Avem 9 vizitatori online